Τα τέλη κυκλοφορίας φορτηγών και λεωφορείων για το 2021

Δευ, 05/10/2020 - 13:53

Για μια ακόμη χρονιά, τα τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών και των λεωφορείων θα παραμείνουν τα ίδια. Τα τέλη για το 2021 αναμένεται να αναρτηθούν στο TAXISnet στα μέσα του Νοέμβρη και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν μέσω τραπεζών, e-banking ή μέσω ΕΛΤΑ, με την προθεσμία να λήγει όπως κάθε χρόνο στις 31 του Δεκέμβρη 2020.

Υπενθυμίζεται πως τα τέλη για τα φορτηγά και τα λεωφορεία ακολουθούν τους παρακάτω πίνακες:

1) Φορτηγά

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα ως εξής:

Ρυμουλκά (τράκτορες) : 300 ευρώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 300 ευρώ.

β) Λεωφορεία

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των καθημένων, ως εξής:

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ισόποσου των οφειλομένων τελών, με συνέπεια ο ιδιοκτήτης να υποχρεούται να πληρώσει τα τέλη εις διπλούν.

Ενδέχεται, ωστόσο, λόγω της πανδημίας να ανακοινωθούν περαιτέρω διευκολύνσεις στην εξόφληση των τελών.