Τα τηλεδιόδια και τι άλλο κρύβουν

Τρί, 30/11/2021 - 12:23

Καθορίστηκαν με προεδρικό διάταγμα οι κανόνες με τους οποίους εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία της ΕΕ (ΕΕ 2019/520) σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και την τεχνολογία τους.

Το σύστημα τηλεδιοδίων που πρόκειται να εγκατασταθεί στη χώρα μας, όπως και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθορίζει την υποχρέωση του χρήστη να πληρώσει το οδικό τέλος αποκλειστικά μέσω της αυτόματης ενίσχυσης της θέσης του οχήματος. Το σύστημα των τηλεδιοδίων επικοινωνεί με τον εποχούμενο εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί στα οχήματα ή μέσω μιας αυτόματης αναγνώρισης των πινακίδων κυκλοφορίας.

Σημειώνεται πως σε όλα τα νέα συστήματα τηλεδιοδίων, για τα οποία απαιτείται η εγκατάσταση ή η χρήση εποχούμενου εξοπλισμού (πομποδέκτη) για την πληρωμή των διοδίων χρησιμοποιείται μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες τεχνολογίες:

(α) δορυφορικός εντοπισμός·

(β) κινητές επικοινωνίες·

(γ) τεχνολογία μικροκυμάτων 5,8 GHz

Ο εποχούμενος εξοπλισμός (πομποδέκτης) στον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία δορυφορικού εντοπισμού θέσης και ο οποίος κυκλοφορεί στην αγορά μετά τις 19 Οκτωβρίου 2021 είναι συμβατός με τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης που παρέχουν τα συστήματα Galileo και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS).

Υπενθυμίζουμε πως ειδικά για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, ο εποχούμενος εξοπλισμός (νέο είδος πομποδέκτη) θα επιτρέπει και την παροχή υπηρεσιών τηλεματικής, θα μπορεί δηλαδή ο ιδιοκτήτης του φορτηγού ή ο υπεύθυνος του στόλου να το παρακολουθεί και να επικοινωνεί μαζί του.

Ενδιαφέρον, επίσης, στοιχείο για τους αυτοκινητιστές είναι ότι το κόστος των διοδίων για κάθε όχημα θα καθορίζεται τόσο από τα διανυόμενα χιλιόμετρα όσο και από τα στοιχεία της ταξινόμησής του, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2020/203 που αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των οχημάτων.

Με δυο λόγια, ο πομποδέκτης των τηλεδιοδίων θα έχει επιπλέον αποθηκευμένα στο τσιπάκι του και τα στοιχεία ταξινόμησης του αυτοκινήτου, δηλαδή τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, μεταξύ των οποίων το ύψος και ο αριθμός των αξόνων. Έτσι, ο σταθμός των τηλεδιοδίων θα γνωρίζει το ακριβές ύψος π.χ. του βαν ή τον αριθμό των αξόνων του φορτηγού, οπότε το σήκωμα του τεμπέλη δεν θα ωφελεί σε τίποτα.

Από τεχνικής πλευράς, η ανάκτηση αυτών των στοιχείων του αυτοκινήτου από τον φορέα χρέωσης διοδίων (π.χ. παραχωρησιούχο) γίνεται με τη χρήση αποκλειστικών επικοινωνιών μικρής εμβέλειας (DSRC) 5,8 GHz, ίδιες με αυτές που θα χρησιμοποιούν και οι Αστυνομικές Αρχές για να διαβάζουν εξ αποστάσεως τις καταγραφές των έξυπνων ταχογράφων.

Τέλος, τα δορυφορικά διόδια, όπως βέβαια και οι έξυπνοι ταχογράφοι, θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην πάταξη του παράνομου καμποτάζ, αφοί η είσοδος στη μια χώρα φορτηγού άλλης χώρας θα παρακολουθείται και θα εντοπίζεται η τυχόν υπέρβαση του αριθμού των ημερών ή του αριθμού των φορτώσεων.