«Κατά παρέκκλιση του ν. 4070/2012 (Α’ 82), τα μεταχειρισμένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου έως και την 31.12.2021, επιτρέπεται να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των πέντε (5) ετών, εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης από 1.9.2019 και ύστερα και με την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έκδοσης αυτού, δεν έχει παρέλθει πενταετία από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό, μη συμπεριλαμβανομένου του έτους κατασκευής του πιστοποιητικού ταξινόμησης».

Τα παραπάνω προβλέπονται στο άρθρο 41 του νομοσχεδίου του υπ. Μεταφορών, το οποίο τις επόμενες ημέρες κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή όποτε με τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ θα ξεκινήσει η ισχύς αυτής της ευνοϊκής για τους αυτοκινητιστές ΕΔΧ ρύθμισης.