Τροχοί & TIR

Θέματα ασφάλειας, ελέγχων και καθυστερήσεων στο λιμάνι του Λαυρίου

Ένα πλήθος λιμενικών δραστηριοτήτων συγκεντρώνεται σε μια μόνο προβλήτα του λιμένος Λαυρίου με τον «κίνδυνο ατυχημάτων, κακόβουλων ενεργειών και έκνομων δραστηριοτήτων να είναι ιδιαίτερα αυξημένος»,
Πέμπτη 14/01/2021 - 12:27
Κοινοποίηση στα Social Media

Ένα πλήθος λιμενικών δραστηριοτήτων συγκεντρώνεται σε μια μόνο προβλήτα του λιμένος Λαυρίου με τον «κίνδυνο ατυχημάτων, κακόβουλων ενεργειών και έκνομων δραστηριοτήτων να είναι ιδιαίτερα αυξημένος», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος του Ο.Λ.Λ. Α.Ε., Γιώργος Βακόνδιος, απευθυνόμενος στους χρήστες του λιμανιού, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη τήρησης του κανονισμού.

Η ανακοίνωση του Ο.Λ.Λ. ακολουθεί:

«Ο Ο.Λ.Λ. Α.Ε. συμμορφούμενος με τη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις προχώρησε από 1/1/2021 στην εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου πρόσβασης και στη ΖΩΝΗ Α του Λιμένος, σύμφωνα με το ισχύον και εγκεκριμένο από το ΥΝΑΝΠ Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ).

Η διαδικασία εφαρμογής των διαδικασιών αυτών ξεκίνησε τυπικά και ουσιαστικά την 13 Απριλίου 2016, ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε σύσκεψη – ενημέρωση, της τότε Διοίκησης του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. και των χρηστών Λιμένος. Τότε ζητήθηκε η σταδιακή εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου πρόσβασης στις τρεις διαφορετικές Ζώνες του Λιμένος.

Το 2019 και το 2020 εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες στη Ζώνη Β (Τελωνειακή Αποθήκη, Διεθνής Ακτοπλοΐα) και στη Ζώνη Γ (Κρουαζιέρα).

Υπολειπόταν, επομένως, η εφαρμογή των διαδικασιών στη Ζώνη Α (Εμπορικός Τομέας).

Σημειωτέον ότι το λιμάνι του Λαυρίου έχει τρεις διαφορετικές Ζώνες ISPS, μεταξύ των οποίων μεσολαβούν χωροθετημένες περιοχές μη υποκείμενες (ακτοπλοΐα, αλιευτικός τομέας, τουριστικός τομέας, χώροι εναπόθεσης εμπορευμάτων, γραφεία ΟΛΛΑΕ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφάλεια (security & safety) στη Ζώνη Α του λιμένα είναι ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένων των πολλαπλών δραστηριοτήτων εντός της ζώνης αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη ζώνη υπάρχουν οι εξής δραστηριότητες:

➢ Γραφεία χρηστών λιμένος, όπως ρυμουλκά, λάντζες, φορτο-εκφορτωτές, καβοδέτες κ.λπ.

➢ Κέντρο εκπαίδευσης εταιρίας σωστικών NORSAFE για τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

➢ Εναπόθεση για τη χειμερινή περίοδο μεγάλων επαγγελματικών τουριστικών σκαφών (κυρίως καταμαράν).

➢ Φορτοεκφορτώσεις φορτίων, ιδιαίτερα μεγάλου όγκου, όπως πχ ανεμογεννήτριες.

➢ Φορτοεκφόρτωση εφοδίων και από-επιβίβαση προσώπων σε πλωτά μέσα (λάντζες), για την εξυπηρέτηση πλοίων στο αγκυροβόλιο εκτός λιμένος, κυρίως της ποντοπόρου ναυτιλίας.

➢ Από-επιβίβαση εκδρομικών γκρουπ σε πλωτά μέσα κυρίως για την περιήγηση στην περιοχή Μακρονήσου και Σουνίου.

➢ Ελλιμενισμός αριθμού super yachts.

➢ Φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων, όπως εκρηκτικά, αλλά και τροφοδοσία με καύσιμα από βυτιοφόρα κάθε είδους πλοίων.

➢ Περιστασιακός ελλιμενισμός αλιευτικών ανοικτής θαλάσσης.

➢ Ελλιμενισμός (δυστυχώς) του κατασχεμένου M/V MEKONG SPIRIT, η ευθύνη της μεσεγγύησης πρόσφατα ανετέθη από τις δικαστικές Αρχές στον ΟΛΛΑΕ και το οποίο έχει καταλάβει τη μία από τις δύο προβλήτες της Ζώνης Α.

➢ Φιλοξενία δεκάδων γερανών και βαρέων οχημάτων, ιδιωτών, δεδομένου ότι ο ΟΛΛΑΕ δεν διαθέτει ιδιόκτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Από όλες τις παραπάνω δραστηριότητες που συγκεντρώνονται σε μία και μόνο προβλήτα είναι ευνόητο ότι υπάρχει η ανάγκη εισόδου στον χώρο της Ζώνης Α εκατοντάδων προσώπων και οχημάτων και, επομένως, ο κίνδυνος ατυχημάτων, κακόβουλων ενεργειών και έκνομων δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι έχουν υπάρξει καταγγελίες για κλοπή εμπορευμάτων και οργάνων από πλωτά μέσα. Έχουν γίνει ακτιβιστικές ενέργειες με βανδαλισμό εμπορευμάτων, ενώ μόλις προ ολίγων ημερών ένα ατύχημα σε γερανό πλοίου που εκφόρτωνε τμήματα ανεμογεννητριών βάρους δεκάδων τόνων το καθένα, από θαύμα δεν προκάλεσε τραυματισμούς και θανάτους.

Άρα η ασφάλεια υπό τέτοιες συνθήκες οφείλει να είναι πρώτο μέλημα διοίκησης, χρηστών, εργαζομένων, επισκεπτών και εν γένει κάθε εμπλεκόμενου με τον συγκεκριμένο τομέα του λιμένος. Είναι προφανές ότι ένα σοβαρό ατύχημα ή μία κακόβουλη και έκνομη ενέργεια θα δυσφημήσουν το λιμάνι μας και θα εκτροχιάσουν την αναπτυξιακή του πορεία, προς ζημία όλων.

Επομένως, πρέπει να είμαστε σίγουροι όλοι ότι έχουμε κάνει το καθήκον μας, είμαστε εναρμονισμένοι με τη νομοθεσία και τις υπάρχουσες διατάξεις (ελληνικές και κοινοτικές), ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Προς τούτο είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιος, πότε και για ποιον λόγο βρίσκεται στον χώρο.

Επιπροσθέτως, η διοίκηση του Τελωνείου Λαυρίου ζήτησε συνάντηση με τη διοίκηση του ΟΛΛΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14/10/2020 και εν συνεχεία στις 20/10/2020 μας απέστειλε έγγραφο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

1. «Θεωρούμε απαραίτητο και αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ελεγχόμενη πρόσβαση ατόμων και υλικών, από τη νοτιοανατολική πύλη εισόδου στον εμπορικό λιμένα Λαυρίου…»

2. Ζητήθηκε λίστα με τα στοιχεία επαγγελματιών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός του τελωνειακού περιβόλου – Εμπορικού Λιμένα.

3. Έγινε σύσταση προκειμένου να τονιστεί ο τελωνειακά επιτηρούμενος χώρος.

Παράλληλα, σε συμφωνία με Κοινοτικά Όργανα, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει εκδώσει οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες από την 1/2/2021 ξεκινά υποχρεωτικά η πιλοτική εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου-Εξόδου της Συνθήκης SCHENGEN που απαιτεί αυστηρότερους ελέγχους των πληρωμάτων πλοίων τρίτων χωρών.

Άρα και ως προς αυτή την απαίτηση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα εξέλθει παράτυπα από τη Ζώνη Α υποκείμενος σε διαβατηριακό έλεγχο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα και δεδομένης της καθυστέρησης του παρελθόντος, αλλά και την ανάγκη συμμόρφωσης στις νέες οδηγίες και απαιτήσεις, εφαρμόζοντας το εγκεκριμένο από το ΥΝΑΝΠ ΣΑΛΕ, δώσαμε συγκεκριμένες οδηγίες διευκόλυνσης όλων των επαγγελματιών, δεδομένου ότι γνώμονας για τον ΟΛΛΑΕ είναι η προαγωγή και οικονομική πρόοδος όλων των εμπλεκομένων με το λιμάνι.

Πιο συγκεκριμένα:

Δίνεται η δυνατότητα προμήθειας των καρτών πρόσβασης και από την πύλη εισόδου της Ζώνης Α , πέραν της προβλεπόμενης διαδικασίας παραλαβής της από το ΚΕΑΛΕ.

Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του απαραίτητου εντύπου για την παραλαβή κάρτας εισόδου επίσης και στην Πύλη Εισόδου, εκτός των προβλεπόμενων στο ΚΕΛΑΕ. Έχει δοθεί στον ΥΑΛΕ εντολή σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις να εγκρίνει τηλεφωνικά την είσοδο-έξοδο στον τελωνειακό χώρο.

Έχει δοθεί εντολή στην υπηρεσία φύλαξης (εργολάβος) για το παραμικρό πρόβλημα να ειδοποιεί τηλεφωνικά οποιαδήποτε μέρα και ώρα της ημέρας τον ΥΑΛΕ ή τον Δ/ντα Σύμβουλο ή Δ/ντή Λιμενικών Υπηρεσιών, ώστε να διευθετείται άμεσα η όποια δυσλειτουργία ή καθυστέρηση.

Έχει δοθεί η δυνατότητα στο απαιτούμενο προς συμπλήρωση έντυπο να δηλώνονται περισσότερα οχήματα και πρόσωπα, ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός και η δρομολόγηση των οχημάτων, ώστε να είναι έτοιμες οι κάρτες πρόσβασης εκ των προτέρων για όλα τα οχήματα και τους οδηγούς, έχοντας την επιλογή να στείλουν στο λιμάνι έστω και μόνο ένα.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία τροφοεφοδίων μέσω λαντζών με προορισμό τα διερχόμενα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας, έχουν δοθεί ιδιαίτερες οδηγίες δεδομένου ότι θεωρούμε ότι είναι μια κρίσιμη δραστηριότητα για την ελληνική οικονομία, άσχετα από το γεγονός ότι δεν έχει οικονομικό ενδιαφέρον για το λιμάνι. Αυτός είναι και ο λόγος να μην επιλέξουμε την προβλεπόμενη στο ΣΑΛΕ πλήρη αυτοματοποίηση του συστήματος. Εάν είχε επιλεγεί αυτή η προβλεπόμενη διαδικασία, θα είχε καταργηθεί η θέση του φύλακα στην Πύλη εισόδου και θα εξέλειπε η δυνατότητα συνεννόησης και διευκόλυνσης των τροφοεφοδίων.

Σημειωτέον ότι η επιλογή μας διατήρησης του φύλακα προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων κοστίζει 80.000 ευρώ ετησίως, ενώ τα έσοδα του λιμένος από το σύνολο των 9 δραστηριοποιούμενων λαντζών στο λιμάνι μας δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ ετησίως. Όμως θεωρούμε υποχρέωσή μας να εξυπηρετήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο, ανεξαρτήτως κόστους, την πρώτη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το λιμάνι του Λαυρίου είναι ίσως το μοναδικό λιμάνι της Ελλάδας που το 2020, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας πραγματοποίησε τα δύο προβλεπόμενα Συμβούλια Χρηστών Λιμένος, όπου δυστυχώς δεν συμμετείχαν με δική τους ευθύνη κάποιοι εκπρόσωποι Χρηστών του λιμένος, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις επερχόμενες, υποχρεωτικές κατά τη νομοθεσία αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στο λιμάνι μας.

Σε ό,τι αφορά την πράξη, από 1/1/2021 έως 12/1/2021 παρατηρούμε τα εξής:

Α) Παρουσιάστηκε μόνο μία περίπτωση (ξημερώματα της 3/1/2021) μικρής καθυστέρησης ενός οχήματος τροφοεφοδίων, η οποία επιλύθηκε άμεσα από τον ΥΑΛΕ. Ο πράκτορας που αφορούσε το συγκεκριμένο συμβάν μας διαμαρτυρήθηκε δικαίως γραπτά και μας βοήθησε να προσαρμόσουμε τη διαδικασία.

Β) Όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο λιμάνι εξυπηρετήθηκαν χωρίς να καθυστερήσει κανείς περισσότερο από δύο λεπτά της ώρας.

Γ) Τρεις μεταφορικές εταιρείες μας απέστειλαν mail εκφράζοντας την ανησυχία τους για πιθανή γραφειοκρατική καθυστέρηση μελλοντικά, σύμφωνα όμως με ελλιπή ενημέρωση που τους παρείχαν τρίτοι. Και με τους τρεις επικοινώνησε ο Δ/νων Σύμβουλος παρέχοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Δ) Ένας χρήστης εξέφρασε προφορικά την ανησυχία του και πήρε τις κατάλληλες εξηγήσεις. Κλείνοντας αυτή την εκτενή ενημέρωση θα θέλαμε να παρακαλέσουμε όλους τους χρήστες να μας διευκολύνουν, ώστε με τη συνεργασία τους να λειτουργήσει το λιμάνι στο πλαίσιο της νομιμότητας και οι διαδικασίες που προβλέπονται για έκτακτες περιπτώσεις να μη γίνουν καθεστώς καθημερινότητας.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το στελεχιακό δυναμικό του λιμένος Λαυρίου δεν πλησιάζει ούτε τα 10 άτομα και το λιμάνι είναι μια δραστηριότητα που χρειάζεται εικοσιτετράωρη λειτουργία καθημερινά.

Ο ΟΛΛ ΑΕ είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων, ώστε να ακούσει τις απόψεις τους και να τους διευκολύνει, πάντα όμως στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των κείμενων διατάξεων. Προς τούτο θα επισπευσθεί και το πρώτο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένος για το έτος 2021.

Ας μην ξεχνάμε ότι το 2021 είναι έτος Κοινοτικών Ελέγχων για την εξασφάλιση της πιστοποίησης του λιμανιού.

Το παρόν θα κοινοποιηθεί σε όσους επικοινώνησαν γραπτά ή προφορικά με τον ΟΛΛ ΑΕ, καθώς και στο ΥΝΑΝΠ.

Με εκτίμηση

Για τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε.

Γιώργος Βακόνδιος, Δ/νων Σύμβουλος»

PreviousNext