Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Μεταφορές 2021-2027 και με τι κόστος

Τετ, 07/12/2022 - 12:03

Εγκρίθηκε από το υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων η εξειδίκευση του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027» στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι επί μέρους δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.224.091.286 ευρώ, ενώ με βάση την εξειδίκευση του Προγράμματος η συνολική δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στο 59% και είναι 1.345.188.013 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι εξειδίκευση αφορά στη δημόσια δαπάνη της δράσης και της πρόσκλησης που θα δημοσιευθεί, στον προγραμματισμό του χρόνου δημοσίευσης των προσκλήσεων, στο περιεχόμενο του φυσικού αντικειμένου των δράσεων και στον ορισμό των δυνητικών δικαιούχων και τροποποιείται σε περίπτωση αλλαγών στα ανωτέρω σημεία και μόνο σε αυτά.

Επίσης, περιλαμβάνει ανά δράση προγραμματικές δεσμεύσεις, που αναφέρονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα, και αποτελούν προϋπόθεση ένταξης των πράξεων. Ακολουθεί ο πίνακας με όλες τις δράσεις του προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027»: