Τροχοί & TIR

Εγκρίθηκε η δαπάνη της νέας σύμβασης του ΚΤΕΛ Αττικής

Εγκρίθηκε η δαπάνη κάλυψης του κόστους της νέας σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Σ.Α., Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ και Ο.ΣΥ. Α.Ε. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 32.945.935,67 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει, επίσης, τη
Τρίτη 06/12/2022 - 16:54
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: ΚΤΕΛ Αττικής
Φωτό: ΚΤΕΛ Αττικής

Εγκρίθηκε η δαπάνη κάλυψης του κόστους της νέας σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Σ.Α., Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ και Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 32.945.935,67 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και περιλαμβάνει, επίσης, την εκκαθάριση των 108/2020 και 9/2022 συμβάσεων.

Η παραπάνω έγκριση δαπάνης έρχεται μετά την υπό στοιχεία 1761/2022 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη σύναψη νέας σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Αττικής και Ο.ΣΥ. Α.Ε.

PreviousNext