Τροχοί & TIR

Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών

Ο κ. Ιωάννης Μάτσας ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
Τετάρτη 14/02/2024 - 13:05
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Μιλένας Κοντού, τοποθετείται ο κ. Ιωάννης Μάτσας, του Χρήστου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Α’ βαθμό, στη θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν επιλογής του από το 3ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, με τριετή (3) θητεία.

PreviousNext