Τοποθέτηση υγραερίου για οχήματα διπλού καυσίμου

Πέμ, 29/09/2022 - 09:56

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι υπό τους οποίους καθίσταται δυνατή η κίνηση με υγραέριο (LPG) αυτοκινήτων οχημάτων καθώς επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας τόσο των μετασκευασμένων όσο και των εκ κατασκευής οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) για την κίνησή τους.

Η απόφαση ισχύει για οχήματα κατηγοριών Μ και Ν (επιβατικά και φορτηγά) και αναφέρεται στα οχήματα εκείνα που μετασκευάζονται, ώστε να κινούνται με δύο καύσιμα π.χ. πετρέλαιο και υγραέριο ή βενζίνη με δυνατότητα επιλογής του ενός ή του άλλου καυσίμου.

Ειδικότερα η απόφαση αφορά σε:

α) οχήματα με καύσιμο ΒΕΝΖΙΝΗ στα οποία εκ των υστέρων τοποθετείται σύστημα μετασκευής που τα μετατρέπει σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel) με χρήση υγραερίου (LPG) (λειτουργία με ένα καύσιμο τη φορά).

β) οχήματα με καύσιμο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ στα οποία εκ των υστέρων τοποθετείται σύστημα μετασκευής που τα μετατρέπει σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual-fuel), με ταυτόχρονη χρήση και των δύο καυσίμων [πετρελαίου-υγραερίου (LPG)].

γ) οχήματα τα οποία εκ κατασκευής χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υγραέριο (LPG).

Το περιεχόμενο της απόφασης ορίζει τις προδιαγραφές των διαφόρων εξαρτημάτων που θα πρέπει ο τεχνικός να χρησιμοποιήσει για τη διασκευή του αυτοκινήτου σε όχημα δύο καυσίμων π.χ. δεξαμενή, αντλία, βαλβίδες, ρυθμιστής πίεσης, μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου, μονάδα πλήρωσης κ.α.

Η απόφαση καταλαμβάνει 45 σελίδες διαγράμματα κ.λπ. και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 5060/Β/22.