Τροχοί & TIR

Τώρα, η ΕΕ επιδοτεί τη βιομηχανία των μικροτσίπ

Εγκρίθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των μεγάλων ελλείψεων που παρατηρούνται στους ημιαγωγούς, στα μικροτσίπ και στις πλακέτες των ηλεκτρικών συστημάτων. Μεταξύ των άλλων θα
Δευτέρα 04/09/2023 - 10:10
Κοινοποίηση στα Social Media

Εγκρίθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των μεγάλων ελλείψεων που παρατηρούνται στους ημιαγωγούς, στα μικροτσίπ και στις πλακέτες των ηλεκτρικών συστημάτων.

Μεταξύ των άλλων θα διατεθούν περί τα 3,3 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγής των παραπάνω προϊόντων από βιομηχανίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου σταδιακά να περιοριστεί η εξάρτηση από τις χώρες της Ανατολής (Κίνα, Κορέα, Ινδονησία, Ινδία κ.α.).

Με τη συνήθη καθυστέρηση που χαρακτηρίζει τις αποφάσεις της ΕΕ -οι συγκεκριμένες ελλείψεις ξεκίνησαν από το 2019- οι Ευρωβουλευτές αποφάσισαν ότι η διασφάλιση επάρκειας σε μικροτσίπ κρίνεται ως ζήτημα υψίστης σημασίας».

Αυτό που θα ξεκινήσει άμεσα είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αντιμετώπισης της έλλειψης, μέσω του οποίου η Επιτροπή θα αξιολογεί τους κινδύνους για τον εφοδιασμό της ΕΕ με ημιαγωγούς. Επιπλέον, θα εφαρμοστούν δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης στα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση πανευρωπαϊκής προειδοποίησης για την έλλειψη. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εφαρμόσει μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως η ιεράρχηση της προσφοράς προϊόντων που πλήττονται ιδιαίτερα από την έλλειψη, ή η πραγματοποίηση κοινών αγορών για τα κράτη μέλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια παραγωγική ικανότητα ημιαγωγών είναι κάτω από 10%. Στόχος της νομοθετικής πρότασης είναι να ανέλθει στο 20%. Μια άλλη ανάλυση του Κοινοβουλίου από το 2022 κατέδειξε ότι η πανδημία αποκάλυψε μακροχρόνιες ευπάθειες στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και ότι η πρωτοφανής έλλειψη ημιαγωγών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καταδεικνύοντας τι θα μπορούσε να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Οι ελλείψεις αυτές έχουν οδηγήσει, μεταξύ άλλων ζητημάτων, σε αύξηση του κόστους για τη βιομηχανία και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, ενώ επιβραδύνουν τον ρυθμό ανάκαμψης στην Ευρώπη.

Για το θέμα των χρηματοδοτήσεων, ο εισηγητής Dan Nica (Σοσιαλιστές, Ρουμανία) δήλωσε: «Με την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη θέση της ΕΕ στο παγκόσμιο τοπίο των ημιαγωγών και να αντιμετωπίσουμε τα τρωτά σημεία στις αλυσίδες εφοδιασμού που εκτέθηκαν από την πανδημία. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή και να είμαστε ηγέτες, έτσι έχουμε εξασφαλίσει 3,3 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την τεχνολογική ικανότητα και εφαρμόζουμε μέτρα για την καταπολέμηση πιθανών ελλείψεων. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις στη βιομηχανία ημιαγωγών, δίνοντας προτεραιότητα στη στρατηγική αυτονομία, την ασφάλεια και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον».

PreviousNext