Ανακοινώθηκαν μετά από πολλά «σβήσε-γράψε» τα νέα τσουχτερά τέλη κυκλοφορίας για φορτηγά και λεωφορεία, τα οποία απεικονίζονται στους παρακάτω δύο πίνακες.

Φορτηγά αυτοκίνητα:

Κατηγορία

   Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

   Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α

 

έως

1.500

75

Β

1.501

-

3.500

105

Γ

3.501

-

10.000

300

Δ

10.001

-

20.000

600

Ε

20.001

-

30.000

940

ΣΤ

30.001

-

40.000

1.320

Ζ

40.001

-

και άνω

1.490

 

Λεωφορεία:

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α

έως

33

210

Β

34-

50

410

Γ

51

και άνω

510

Για τα ΔΧ φορτηγά και λεωφορεία δεν έχει επέλθει αλλαγή.