Λύση στο πρόβλημα της ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων των εκπαιδευτών επήλθε μετά από συμφωνία εννέα ασφαλιστικών εταιρειών.

Έτσι, μετά από διακοπή ενός μηνός, τα μαθήματα για τους υποψήφιους οδηγούς ξεκινούν πάλι στη βάση των προγραμμάτων που θα καταρτίσουν οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.

Για το θέμα, το υπ. Μεταφορών αναφέρει σε εγκύκλιό του, πως μπορούν να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, καθώς δεν ευσταθεί αιτιολόγηση για τη μη διενέργειά τους τόσο από την πλευρά των Σχολών Οδηγών/ Εκπαιδευτών όσο και από την πλευρά των αρμόδιων Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Απρόθυμες οι ασφαλιστικές να καλύψουν τα βαρέα οχήματα

Ωστόσο, από τις εννέα ασφαλιστικές εταιρείες, μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (Ε.Α.Ε.Ε.), μόνο τρεις (Ergo, Εθνική Ασφαλιστική και Ευρωπαϊκή Πίστη) δήλωσαν ήδη, ότι θα ασφαλίσουν και τα βαρέα οχήματα για διπλώματα Γ, Δ, Ε, ενώ οι υπόλοιπες δήλωσαν, πως θα εξετάσουν σε δεύτερη φάση την εκ μέρους τους ασφαλιστική κάλυψη αυτών των οχημάτων (βαρέων).

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω πίνακας, που δείχνει τις εταιρείες και τα ασφαλιστικά προϊόντα, που παρέχουν για το είδος των εκπαιδευτικών οχημάτων.