Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του ΤΡΟΧΟΙ & TIR μετά την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για παράταση στην εκ των υστέρων τοποθέτηση ABS στα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί πριν την 1/1/1999 και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση.

Τα παραπάνω οχήματα απαγορεύεται να κυκλοφορούν ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους ως εξής:

Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού
κυκλοφορίας είναι 0 ή 1 από 1/4/2017.
ii. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού
κυκλοφορίας είναι 2 ή 3 από 1/6/2017.
iii. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού
κυκλοφορίας είναι 4 ή 5 από 1/8/2017.
iν. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού
κυκλοφορίας είναι 6 ή 7 από 1/10/2017.
ν. Για τα οχήματα που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού
κυκλοφορίας είναι 8 ή 9 από 1/12/2017