Οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, η οποία παρέχεται από τα ΕΛΤΑ, καθορίστηκαν με απόφαση του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργου Γεωργαντά.

Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών περιλαμβάνεται η περισυλλογή, η μεταφορά, η διαλογή και η διανομή στην οικία ή έδρα ή προσήκουσες εγκαταστάσεις κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως είκοσι (20) χιλιογράμμων που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ιχνηλάτησης όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας που περιλαμβάνει τουλάχιστον: Μία (1) σάρωση του ταχυδρομικού αντικειμένου κατά την κατάθεσή του σε κατάστημα, αγροτικό διανομέα, πρακτορείο ή θυρίδα Κέντρου Διαλογής. Μία (1) σάρωση κατά την επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη. Η υπηρεσία ιχνηλάτησης δύναται να προσφέρεται με βεβαίωση επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία θα είναι διαθέσιμη με ηλεκτρονικά μέσα.

Σημειώνεται ότι φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έως τις 31.12.2028 παραμένουν τα ΕΛΤΑ.