Τροχοί & TIR

Ζητείται κοινό πρότυπο υπολογισμού των μισθών των αποσπασμένων οδηγών

Όπως είναι γνωστό, οι οδηγοί που εκτελούν μεταφορές σε κράτη μέλη της ΕΕ άλλα από το κράτος μέλος όπου έχει την έδρα του ο εργοδότης του οδηγού θεωρούνται ως αποσπασμένοι. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσ
Τετάρτη 29/11/2023 - 12:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Όπως είναι γνωστό, οι οδηγοί που εκτελούν μεταφορές σε κράτη μέλη της ΕΕ άλλα από το κράτος μέλος όπου έχει την έδρα του ο εργοδότης του οδηγού θεωρούνται ως αποσπασμένοι. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως οι διμερείς μεταφορές και η διέλευση (transit).

Οι αποσπασμένοι οδηγοί πρέπει να αμείβονται με τον μισθό της χώρας υποδοχής για τον χρόνο που εργάστηκαν στη χώρα αυτή. Για να γίνει αυτό δυνατό, τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι νομικά υποχρεωμένα να θεσπίσουν εκτελεστικούς κανόνες και να καταστήσουν σαφή την αμοιβή που ορίζουν για τους εργαζόμενους στις οδικές μεταφορές σε περίπτωση απόσπασης.

Παρά τις νομικές υποχρεώσεις που δεσμεύουν ήδη τους μεταφορείς και τα κράτη μέλη, οι οδικοί μεταφορείς και οι οδηγοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις περίπλοκες και πολυάριθμες εθνικές διατάξεις για την ελάχιστη αμοιβή.

Σε επιστολή προς τους Επιτρόπους της ΕΕ Adina Vălean και Nicolas Schmit, η IRU και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξοπλίσει τα κράτη μέλη, τους φορείς εκμετάλλευσης και τους οδηγούς με τα σωστά πρότυπα καθοδήγησης και έναν τρόπο υπολογισμού με τη χρήση απλής αριθμομηχανής. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες ζητούν να έχουν μια έγκυρη λίστα μισθών οδηγών φορτηγών, όπως ισχύει σε κάθε χώρα, η οποία να περιλαμβάνει τα όσα απαιτεί η χώρα για τις αμοιβές των οδηγών.

Πηγή: IRU

PreviousNext