Με κοινή απόφαση των υπουργών Μεταφορών και Τουρισμού τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

Η αναπροσαρμογή αυτή έγινε με σκοπό την εναρμόνιση του ορίου ηλικίας απόσυρσης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων με το όριο ηλικίας απόσυρσης των λοιπών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.