Τροχοί & TIR

Αλλαγές στις εγκρίσεις και στις άδειες κυκλοφορίας των Μηχανημάτων Έργων

Καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση (Αριθμ. οικ. 21867 – ΦΕΚ 3276/Β/2016) οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.)
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση (Αριθμ. οικ. 21867 – ΦΕΚ 3276/Β/2016) οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης ακολουθεί:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής.

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 2, οχημάτων ειδικής κατηγορίας, για τη βεβαίωση καταλ- ληλότητας Μ.Ε. κατηγορίας 1, καθώς και για την έκδοση άδειας κυκλο- φορίας των ανωτέρω και για τα σχετικά με αυτή θέματα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) έγκριση τύπου: Η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος μηχανήματος έργων, οχήματος ειδικής κατηγορίας, συστήματος, κατασκευα- στικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Η έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής.

β) εθνική έγκριση τύπου: Η διαδικασία έγκρισης τύπου που ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία και η οποία ισχύει μόνο στο έδαφος της Ελλάδας. Η εθνική έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής.

γ) μεμονωμένη έγκριση: Η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο μη- χάνημα έργων ή όχημα ειδικής κατηγορίας πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Η μεμονωμένη έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής.

δ) βεβαίωση καταλληλότητας: Η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένας τύπος μηχανήματος έργων που δεν υπάγεται σε διαδικασία έγκρι- σης τύπου, τηρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να εκδοθεί δελτίο τα- ξινόμησης και να χορηγηθεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας για τον σκοπό ταυτοποίησης του μηχανήματος. Η βεβαίωση καταλληλότητας δεν είναι προσωποπαγής.

ε) όχημα ειδικής κατηγορίας: Όχημα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για χρήση κυρίως σε εργοτάξια, ορυχεία, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων, χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης.

Εξαιρούνται:

1) Οχήματα που κινούνται με κινητήρες που ανήκουν στα πεδία εφαρμογής κανονιστικών πράξεων περί εκπομπών των οδηγιών 2007/46/ΕΚ ή 2002/24/ΕΚ όπως κάθε φορά ισχύουν ή αντικαθίστανται.

2) Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων.

στ) Μηχάνημα έργων (κινητό μηχάνημα): αυτοπροω- θούμενο μηχάνημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατα- σκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων. Τα μηχανήματα που τοποθετούνται σε μηχανοκίνητο όχημα δεν θεωρούνται κινητά μηχανήματα.

Τα μηχανήματα έργων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(1) Κατηγορία 1: Αυτά τα οποία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν επί μονίμων οδοστρωμάτων (π.χ. ερπυστριοφόρα, κυλιόμενοι κύλινδροι).

(2) Κατηγορία 2: Αυτά τα οποία έχουν την τεχνική δυ- νατότητα κίνησης επί της οδού.

ζ) μηχάνημα:

- σύνολο εξοπλισμένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα μεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη, απαρτιζόμενο από συνδεδεμένα μεταξύ τους τμήματα ή δομικά στοιχεία, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωμένα για συγκεκριμένη εφαρμογή, - σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη περίπτωση, από το οποίο λείπουν μόνο τα στοιχεία για τη σύνδεση του στο χώρο χρήσης ή με πηγές ενέργειας και κίνησης,

- σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, έτοιμο προς εγκατάσταση, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά μόνον μετά τη συναρμογή του σε μεταφορικό μέσο, ή την εγκατάσταση του σε κτίριο ή σε κατασκεύασμα, - σύνολα μηχανημάτων που μνημονεύονται στην πρώ- τη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση ή ημιτελή μηχανήματα τα οποία, προς επίτευξη του ίδιου σκοπού, διατάσσονται και ελέγχονται με τρόπο που να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, - σύνολο συνδεόμενων μερών ή δομικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων κινείται και τα οποία συναρμόζονται, με σκοπό την ανύψωση φορτίων και μοναδική πηγή ισχύος του οποίου είναι η άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη προσπάθεια.

η) ημιτελές μηχάνημα: σύνολο το οποίο σχεδόν απο- τελεί μηχάνημα αλλά δεν μπορεί από μόνο του να εκτε- λέσει συγκεκριμένη εφαρμογή. Ένα σύστημα μετάδοσης είναι ημιτελές μηχάνημα. Το ημιτελές μηχάνημα προορί- ζεται μόνον για ενσωμάτωση ή συναρμολόγηση σε άλλα μηχανήματα ή άλλα ημιτελή μηχανήματα ή εξοπλισμό προκειμένου να σχηματιστεί μηχάνημα στο οποίο εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία.

θ) οικονομικός φορέας: Ο κατασκευαστής, ο αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας.

ι) κατασκευαστής: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει μηχανήματα ή ημιτελή μη- χανήματα ή οχήματα ειδικής κατηγορίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και το οποίο είναι υπεύθυνο για την συμμόρφωση του προϊόντος προς τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή προ- κειμένου να τα διαθέσει στην αγορά, με το όνομα ή το εμπορικό του σήμα ή για δική του χρήση. Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευ- αστής και συνεπώς υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

ια) εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όχι απαραίτητα ο εμπορικός αντι- πρόσωπος, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να διεκπεραιώνει, εξ ονόματος του, όλες ή ορισμένες από τις υποχρεώσεις και διατυπώσεις που συνδέονται με τις Κοινοτικές Οδηγίες.

ιβ) διάθεση στην αγορά: Η διάθεση για πρώτη φορά, μέσα στην Κοινότητα, επ' ανταλλάγματι ή δωρεάν, μηχα- νήματος ή ημιτελούς μηχανήματος για διανομή ή χρήση.

ιγ) αποτύπωμα: Η αποτύπωση με οποιοδήποτε τεχνικό τρόπο στοιχείων χαραγμένων επί του πλαισίου ή του κινητήρα (στάμπο, φωτογραφία κ.λπ).

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες - Υποβολή αιτήσεων

1. Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.)

Η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης:

α) Την έκδοση των εγκρίσεων τύπου και των βεβαιώ- σεων καταλληλότητας.

β) Την παρακολούθηση της σχετικής με τα μηχανή- ματα έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς τεχνικής νομοθεσίας.

γ) Την εκπόνηση και την εφαρμογή του Ετήσιου Προ- γράμματος Εποπτείας της Αγοράς στα μηχανήματα έρ- γων (Μ.Ε.) και στα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

δ) Τον έλεγχο των καταγγελιών και την εισήγηση για τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις ή παραβάσεις από τη νομοθεσία.

ε) Την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Ευρωπαϊ- κών Οδηγιών/Κανονισμών που αφορούν τα μηχανήματα έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

στ) Την εκπόνηση, έκδοση και διανομή, εντύπως και ηλεκτρονικώς, των κατευθυντηρίων οδηγιών που αφο- ρούν τα μηχανήματα έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.

ζ) Τη συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπ. Οικο- νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υπ. Οικονομικών) για τη συνολική παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας καθώς και για την ενημέρωση και την πληροφόρηση των εμπλεκομένων φορέων.

η) Την τήρηση, επικαιροποίηση και τον έλεγχο του ηλεκτρονικού μητρώου μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) και οχημάτων ειδικής κατηγορίας καθώς και τον ορισμό των διαδικασιών εγγραφών, μεταβολών και διαγραφών σε αυτό.

θ) Την προμήθεια των εντύπων αδειών κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) και οχημάτων ειδικής κατηγορίας, που διατίθε- νται στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων (Δ.Τ.Ε.Π.Ε.) της χώρας.

ι) Την κατάρτιση και αποστολή στις Δ.Τ.Ε.Π.Ε. τυποποι- ημένων υποδειγμάτων αιτήσεων των πολιτών καθώς και των απαντήσεων και βεβαιώσεων των Δ.Τ.Ε.Π.Ε. προς αυτούς καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων απαιτηθούν, για την εφαρμογή ενιαίου τυποποιημένου συστήματος.

2. Αρμόδιες Υπηρεσίες

α) Αρμόδια Υπηρεσία για τη διενέργεια αυτοψιών σε Μ.Ε. και οχήματα ειδικής κατηγορίας και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων είναι η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. και η εκάστοτε αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε.. Όταν υπάρχει εγκε- κριμένη αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (η αυτοψία ισχύει για περίοδο ενός έτους) δεν απαιτείται νέα αυτοψία. Οι αυτοψίες πραγματοποιού- νται από αρμόδιους υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/γων -Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας.

β) Αρμόδιες Υπηρεσίες για την απογραφή, ταξινό- μηση, αναταξινόμηση και έκδοση αρχικής άδειας κυ- κλοφορίας Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, έκ- δοση άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση μεταβίβασης ταξινομημένου Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, αντικατάσταση αδείας κυκλοφο- ρίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας λόγω αντικατάστασης κινητήρα Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, οριστική δια- γραφή και προσωρινή διαγραφή Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας από το μητρώο Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας, προσωρινή ακινητοποίηση Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, επανακυκλοφορία Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, εξαγωγή Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας, βεβαιώσεις εκσκαφής και κατοχής Μ.Ε. είναι οι Δ.Τ.Ε.Π.Ε.

3. Υποβολή αιτήσεων Σε περίπτωση πολλών κατόχων του Μ.Ε. ή του οχή- ματος ειδικής κατηγορίας, οι σχετικές αιτήσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία υπογράφονται από όλους τους κατό- χους ή υποβάλλονται αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις προς εκείνον που υπογράφει τις αιτήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Άρθρο 4

Έγκριση τύπου μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 2, οχημάτων ειδικής κατηγορίας και βεβαίωση καταλλη- λότητας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 1

Γενικές διατάξεις

Πριν από την έναρξη των διαδικασιών για την έγκριση τύπου ή τη βεβαίωση καταλληλότητας, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του εκτελεί τις ενέργειες του Άρθρου 5 της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ (Άρθρο 5 Π.δ.57/2010) όπως ισχύει. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε μηχα- νήματα έργων (Μ.Ε.) και οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση οχημάτων ειδικής κατηγορίας

1. Η έγκριση τύπου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.

2. Η έγκριση τύπου εκδίδεται για αντιπροσωπευτι- κό τύπο οχήματος ειδικής κατηγορίας. Η μεμονωμένη έγκριση εκδίδεται για ένα συγκεκριμένο όχημα ειδικής κατηγορίας.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απόφασης έγκρισης τύπου ή μεμονωμένης έγκρισης οχήματος ειδικής κατηγορίας είναι τα ακόλουθα:

3.1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου ή κατόχου, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.

3.2. Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του τέλους έγκρισης τύπου και απόδειξη πληρωμής αυτού.

3.3. Εικονογραφημένο έντυπο του ΜΕ, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους), όταν πρόκειται για έγκριση τύπου.

3.4. Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανο- λόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του οχήματος ειδικής κατηγορίας, σχετικά με τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. (όπου απαιτείται).

3.5. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή επί μέρους δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή πιστοποιητικά για κάθε Οδηγία Ε.Ε που εφαρμόζεται (π.χ. Οδηγία Μηχανημάτων, Αντιρρυπαντι- κής Τεχνολογίας, Στάθμης θορύβου). Επί πλέον απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού από αναγνω- ρισμένο φορέα, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από το έτος κατασκευής του. Δηλώσεις συμμόρφωσης δεν απαιτούνται σε περίπτωση εισαγωγής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένω- σης, η διάθεση στην αγορά της οποίας αποδεικνύεται με κατάλληλο έγγραφο (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου κ.λπ.).

3.6 Αποτύπωμα πλαισίου.

3.7 Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες του ολοκλη- ρωμένου οχήματος ειδικής κατηγορίας (με τον απαι- τούμενο εξοπλισμό αυτού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται) μια από κάθε πλευρά του, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το εικονιζόμενο όχημα με αρ. πλαισίου ζητείται έγκριση τύπου αυτού», ημερομηνία και υπογραφή.

3.8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη νόμιμη κατοχή του οχήματος.

3.9 Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατη- γορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων - Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε. για την εξακρί- βωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος ει- δικής κατηγορίας και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται.

4. Για κάθε παραλλαγή του οχήματος ειδικής κατηγο- ρίας η οποία αφορά διαφορετικό κινητήρα, εκδίδεται διαφορετική έγκριση τύπου.

5. Τα οχήματα ειδικής κατηγορίας πρέπει να πληρούν τις Οδηγίες, Κανονισμούς της Ε.Ε και Ευρωπαϊκά και Δι- εθνή Πρότυπα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Άρθρο 6

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 2

1. Η έγκριση τύπου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. 2. Η έγκριση τύπου εκδίδεται για αντιπροσωπευτικό τύπο Μ.Ε.. Η μεμονωμένη έγκριση εκδίδεται για ένα συ- γκεκριμένο Μ.Ε.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απόφασης έγκρισης τύπου ή μεμονωμένης έγκρισης Μ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

3.1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου ή κατόχου Μ.Ε., στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.

3.2. Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του τέ- λους έγκρισης τύπου Μ.Ε. και απόδειξη πληρωμής αυτού. 3.3. Εικονογραφημένο έντυπο του Μ.Ε., με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους), όταν πρόκειται για έγκριση τύπου.

3.4. Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανο- λόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοι- χου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου), ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του Μ.Ε., σχετικά με τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. (ασφάλεια, ανα- γκαίος εξοπλισμός κ.λπ.). 3.5. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή επί μέρους δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή πιστοποιητικά για κάθε Οδηγία Ε.Ε που εφαρμόζεται (π.χ. Οδηγία Μηχανημάτων, Αντιρρυ- παντικής Τεχνολογίας, Στάθμης θορύβου). Επί πλέον απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού, από αναγνωρισμένο φορέα, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από το έτος κατασκευής του. Δηλώσεις συμμόρ- φωσης δεν απαιτούνται σε περίπτωση εισαγωγής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάθεση στην αγορά της οποίας αποδεικνύεται με κατάλληλο έγγραφο (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου κ.λπ.)

3.6. Αποτύπωμα πλαισίου.

3.7. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες του ολοκλη- ρωμένου Μ.Ε. με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., μια από κάθε πλευρά του, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το εικο- νιζόμενο Μ.Ε. με αρ. πλαισίου, ζητείται έγκριση τύπου αυτού», ημερομηνία και υπογραφή. (Ο απαιτούμενος εξοπλισμός σύμφωνα με τα αντίστοι- χα άρθρα του Κ.Ο.Κ., είναι:

1. Συστήματα τροχοπέδησης

2. Αναγκαία φώτα

3. Σύστημα διεύθυνσης

4. Αναγκαίοι καθρέπτες

5. Ηχητικό όργανο προειδοποίησης

6. Τρίγωνο βραδυπορείας και τρίγωνο ακινητοποίησης

7. Περιστροφικός φάρος κίτρινου χρώματος

8. Κιβώτιο με υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών (φαρμακείο)

9. Πυροσβεστήρας Κατά περίπτωση: α) Διάταξη προστασίας [FOPS (Falling Objects Protective Structures), ROPS (Rollover Protective Structures)] του χειριστή β) Πινακίδες αναγνώρισης οχήματος μεγάλου μήκους [όταν το μήκος του ΜΕ υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέτρα] και Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος όταν το βάρος λειτουργίας του ΜΕ υπερβαίνει τους επτάμισι (7,5) τόνους).

3.8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη νόμιμη κατοχή του Μ.Ε.

3.9. Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατη- γορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων - Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε. για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε. και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (σύστημα πέδησης, οδήγησης, φωτισμού κ.λπ.).

4. Για κάθε παραλλαγή του Μ.Ε. η οποία αφορά διαφο- ρετικό κινητήρα, εκδίδεται διαφορετική έγκριση τύπου.

 

Άρθρο 7

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη βεβαίωση καταλληλότητας μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) κατηγορίας 1

1. Η βεβαίωση καταλληλότητας εκδίδεται κατόπιν αι- τήσεως που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.

2. Η βεβαίωση καταλληλότητας εκδίδεται για αντιπρο- σωπευτικό τύπο Μ.Ε.. Η μεμονωμένη βεβαίωση καταλ- ληλότητας εκδίδεται για ένα συγκεκριμένο Μ.Ε.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας Μ.Ε. είναι τα ακόλουθα:

3.1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του κυρίου ή κατόχου Μ.Ε., στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.

3.2 Υπηρεσιακό σημείωμα για την καταβολή του σχε- τικού τέλους και απόδειξη πληρωμής αυτού.

3.3 Εικονογραφημένο έντυπο του Μ.Ε., με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους), όταν πρόκειται για βεβαίωση καταλληλότητας.

3.4 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή επί μέρους δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ ή πιστοποιητικά για κάθε Οδηγία Ε.Ε. που εφαρμόζεται (π.χ. Οδηγία Μηχανημάτων, Αντιρρυ- παντικής Τεχνολογίας, Στάθμης θορύβου). Επί πλέον απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού, από αναγνωρισμένο φορέα, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από το έτος κατασκευής του. Δηλώσεις συμμόρ- φωσης δεν απαιτούνται σε περίπτωση εισαγωγής από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάθεση στην αγορά της οποίας αποδεικνύεται με κατάλληλο έγγραφο (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου κ.λπ.)

3.5 Αποτύπωμα πλαισίου.

3.6 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη νόμιμη κατοχή του Μ.Ε.

3.7 Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατη- γορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων - Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε. για την ταυτο- ποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε.

4. Για κάθε παραλλαγή του Μ.Ε. η οποία αφορά δια- φορετικό κινητήρα, εκδίδεται διαφορετική βεβαίωση καταλληλότητας.

Άρθρο 8

Ανάκληση της έγκρισης τύπου ή της βεβαίωσης καταλληλότητας μηχανήματος έργου (Μ.Ε.) ή οχήματος ειδικής κατηγορίας

Η έγκριση τύπου ή η βεβαίωση καταλληλότητας ανακαλείται ως διοικητική πράξη έπειτα από ειδικά αιτι- ολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.1 Όταν τεκμηριωμένα διαπιστωθεί σφάλμα από τον κατασκευαστή του Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας ή τροποποίηση από τον κάτοχο στα εγκεκριμένα τεχνι- κά χαρακτηριστικά του τύπου, τα οποία οδηγούν σε μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

1.3 Όταν ανακληθούν πιστοποιητικά τα οποία αποτε- λούν απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου.

1.4 Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του κατόχου της έγκρισης τύπου ή της βεβαίωσης καταλληλότητας.

2. Κατά της απόφασης ανάκλησης επιτρέπεται ιε- ραρχική προσφυγή παντός θιγομένου από την απόφα- ση, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). Στην απόφαση αναφέρονται τα ένδικα μέσα και οι προθεσμίες της προσφυγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 9

Γενικές διατάξεις

1. Ο αιτών πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια Υπη- ρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την επαλήθευση των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση ταξινόμη- σης και τη χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας: 1.1 Έγγραφα επιβεβαιωτικά του ονόματος (καταστα- τικό νομικού προσώπου, Αστυνομική ταυτότητα, Δια- βατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο). 1.2 Έγγραφα επιβεβαιωτικά της διεύθυνσης του και του Α.Φ.Μ., αποδεικτικά έγγραφα από Δ.Ο.Υ. (π.χ. εκκα- θαριστικό φορολογίας εισοδήματος, φορολογική ενημε- ρότητα, δήλωση έναρξης επαγγέλματος κ.λπ.).

2. Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας κυ- κλοφορίας είναι εκείνη στην οποία υπάγεται η έδρα της επιχείρησης ή υποκατάστημα αυτής και η κατοικία ιδιώ- τη, σε περίπτωση που αυτός δεν ασκεί επιχείρηση.

2.1 Κατ' εξαίρεση σε περίπτωση που Μ.Ε. ή όχημα ειδι- κής κατηγορίας για το οποίο ζητείται άδεια κυκλοφορίας, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε τεχνικό έργο ή ανήκει σε Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), είναι δυνα- τόν να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας όπου κατασκευά- ζεται το έργο (ή της Περιφερειακής Ενότητας επιλογής του σε έργο που εκτείνεται σε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες) ή της Περιφερειακής Ενότητας που λειτουργεί το Γραφείο της Εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

3. Για τη μεταβίβαση, ακινητοποίηση, διαγραφή και οποιαδήποτε πράξη που αφορά άδεια κυκλοφορίας ή αντικατάσταση πινακίδων (εκτός από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγο- ρίας) είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης η οποία αποδεικνύεται: α) Με προσκόμιση των διπλοτύπων είσπραξης ή με τη βεβαίωση καταβολής η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη ειδοποίηση, σε περίπτωση που δεν αναφέ- ρονται σε αυτή τα στοιχεία του συγκεκριμένου Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας. β) Με προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για συγκεκριμένα έτη. γ) Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων τελών χρήσης, η εξόφληση αυτών θα γίνεται, αφού χορηγηθεί υπηρεσι- ακό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε.

4. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή των τελών χρήσης δεν απαιτούνται για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία νομίμως απαλ- λάσσονται από αυτά.

5. Η ακρίβεια των φωτοαντιγράφων που συνυπο- βάλλονται βεβαιώνεται από τον αιτούντα με την αίτη- ση - υπεύθυνη δήλωση, που φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

6. Οι απαντήσεις και βεβαιώσεις των Δ.Τ.Ε.Π.Ε. συντάσ- σονται σύμφωνα με τα τυποποιημένα υποδείγματα που αποστέλλει η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. του Υπουργεί- ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τις περιπτώ- σεις που τέτοια υποδείγματα υπάρχουν.

Άρθρο 10

Έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας

1. Για την αρχική έκδοση Δελτίου Απογραφής - Ταξι- νόμησης (Δ.Α.Τ.) και τη χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά, υποβάλλονται τα ακό- λουθα δικαιολογητικά: 1.1 Αίτηση ταξινόμησης-χορήγησης αδείας και πινα- κίδων κυκλοφορίας.

1.2 Δελτίο στοιχείων του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας το οποίο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων, και στο οποίο αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α). Είδος Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας β). Ποσοστό ιδιοκτησίας ανά κάτοχο γ). Αριθμοί σειράς πλαισίου και τύπος κινητήρα.

1.3 Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας για τα οποία υφίσταται ή εκδίδεται έγκριση τύπου. Για τα Μ.Ε. για τα οποία δεν εκδίδεται έγκριση τύπου, υποβάλλεται αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης καταλλη- λότητας.

1.4 Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους απο- γραφής-ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και πινακί- δων κυκλοφορίας και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.

1.5 Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους χρή- σης του τρέχοντος έτους κυκλοφορίας για εκείνα τα Μ.Ε. ή οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία δεν απαλλάσ- σονται των τελών χρήσης και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.

1.6 Τέσσερις (4) φωτογραφίες του Μ.Ε. ή του οχήμα- τος ειδικής κατηγορίας με τον απαιτούμενο από τον Κ.Ο.Κ. εξοπλισμό αυτού, μία από κάθε πλευρά του, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το εικονιζόμενο Μ.Ε. ή όχημα ειδικής κατηγορίας με αρ. πλαισίου ζητείται η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυ- κλοφορίας», με ημερομηνία και υπογραφή του κατόχου. Επιπλέον υποβάλλονται δύο (2) φωτογραφίες για την ταυτοποίηση του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγο- ρίας με το τηρούμενο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι φωτογραφίες υποβάλλονται και σε ψηφι- ακό αρχείο JPEG ή TIFF σε ανάλυση τουλάχιστον 1600 Χ 1200 pixels.

1.7 Παραστατικό κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του αι- τούντος (τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδεικτικό κληρονομικής διαδοχής, δικαστική απόφαση κ.λπ.). Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου παραστατικού, γίνεται δεκτή η υπεύθυνη δήλωση ότι είναι νόμιμος κάτοχος του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας τουλάχι- στον από μία δεκαετία. Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας ή αφαίρεσης ή κατάσχεσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης κτήσης ή νόμιμης κατοχής του Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας είναι: α) Έκθεση αναγκαστικής αφαίρεσης ή πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής με γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων μερών με ταυτόχρονη υποβολή του τιμολογίου αγοράς. β) απόφαση ανάκλησης ή το έγγραφο της διαγραφής.

1.8 Πιστοποιητικό ταξινόμησης ή διασάφηση εισαγω- γής ή τιμολόγιο ξένου οίκου (όταν εισάγεται από τρίτες χώρες).

1.9 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία κάθε κάτοχος θα δηλώνει: α). Είμαι κύριος ή νόμιμος κάτοχος του ............ (είδος Μ. Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας) με αριθμό πλαισίου ............ και με ποσοστό ιδιοκτησίας ............ %. β). Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές. γ). Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της ταχ. διεύθυνσής μου ή της έδρας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών. δ). Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθε- στώτος του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας, θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομά του.

1.10 Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατη- γορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων - Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατη- γορίας και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις δια- τάξεις του Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται (σύστημα πέδησης, οδήγησης, φωτισμού κ.λπ.). Όταν υπάρχει εγκεκριμένη αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (η αυτοψία ισχύει για περίοδο ενός έτους) δεν απαιτείται νέα αυτοψία από τις Δ.Τ.Ε.Π.Ε.

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος:

2.1. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά ενη- μερώνοντας τον αιτούντα για κάθε σφάλμα το οποίο εντοπίζεται, προκειμένου να συμπληρωθούν ορθά τα υποβαλλόμενα έγγραφα.

2.2. Ταξινομεί το αντικείμενο της αίτησης στην αντί- στοιχη κατηγορία, δηλαδή των Μ.Ε. ή των οχημάτων ειδικής κατηγορίας. 2.3. Συμπληρώνει και εκδίδει εις διπλούν το Δελτίο Απογραφής - Ταξινόμησης (Δ.Α.Τ.).

3. Μετά την έκδοση του Δ.Α.Τ., εκδίδεται η άδεια κυ- κλοφορίας και χορηγούνται οι αντίστοιχες πινακίδες κυκλοφορίας. Οι αριθμοί των πινακίδων χορηγούνται με απόλυτη αριθμητική αλληλουχία.

4. Η παραλαβή της άδειας και των πινακίδων επιβεβαι- ώνεται με καταχώρηση των στοιχείων του παραλαμβά- νοντας αυτές σε αποδεικτικό σημείωμα παραλαβής. Ο αριθμός κυκλοφορίας και το όνομα του κατόχου κατα- χωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο.

5. Στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται ο αριθμός της έγκρισης τύπου ή της βεβαίωσης καταλληλότητας.

6. Ο τηρούμενος φάκελος στην Υπηρεσία συμπληρώ- νεται με φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας αδείας κυκλο- φορίας, το Δ.Α.Τ. και το αποδεικτικό σημείωμα παραλα- βής της άδειας και των πινακίδων.

7. Για κάθε χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας η αρμό- δια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. αποστέλλει το ένα αντίγραφο του Δ.Α.Τ. με τις δύο (2) φωτογραφίες του Μ.Ε. ή του οχήματος ει- δικής κατηγορίας, στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. για τη μηχανογράφηση του και την τήρηση του ηλεκτρονι- κού Μητρώου Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας. Το δεύτερο Δ.Α.Τ. παραμένει στο φάκελο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.. Στο Δ.Α.Τ. θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης τύπου και του διπλοτύπου είσπραξης (αριθμός, ημερομηνία, Δ.Ο.Υ., ποσόν) του τέλους χρήσης τρέχο- ντος έτους.

Άρθρο 11

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση μεταβίβασης ταξινομημένου Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

1. Για τη χορήγηση νέας αδείας Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας σε περίπτωση μεταβίβασης, υπο- βάλλονται στην αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (όπου τηρείται ο φά- κελος του Μ.Ε. και των οχημάτων ειδικής κατηγορίας) ή διαβιβάζονται σ' αυτήν, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.1 Κοινή Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του νέου και του παλαιού κατόχου. 1.2 Η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας. Σε περίπτωση απώλειας αυτής, υποβάλλεται βεβαίωση δήλωσης από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. 1.3 Δελτίο στοιχείων του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας το οποίο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων, και στο οποίο αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α). Είδος Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας. β). Ποσοστό ιδιοκτησίας ανά κάτοχο. γ). Αριθμός σειράς πλαισίου και τύπος κινητήρα. 1.4 Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέ- λους μεταβίβασης αδείας (άρθρο 20, παρ, 1γ, του Ν.2052/1992 υπέρ Δημοσίου) και το σχετικό υπηρε- σιακό σημείωμα. 1.5 Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους χρή- σης του τρέχοντος έτους κυκλοφορίας για εκείνα τα Μ.Ε. ή οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία δεν απαλλάσ- σονται των τελών χρήσης και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα. 1.6 Για τη μεταβίβαση, είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης η οποία αποδεικνύεται: α) Με προσκόμιση των διπλοτύπων είσπραξης ή με τη βεβαίωση καταβολής η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη ειδοποίηση, σε περίπτωση που δεν αναφέ- ρονται σε αυτή τα στοιχεία του συγκεκριμένου Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας. β) Με προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για συγκεκριμένα έτη. γ) Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων τελών χρήσης, η εξόφληση αυτών θα γίνεται, αφού χορηγηθεί υπηρεσι- ακό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή των τελών χρήσης δεν απαιτούνται για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία νομίμως απαλ- λάσσονται από αυτά. 1.7 Δύο (2) φωτογραφίες (μπροστινή και πίσω όψη) εις διπλούν του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας με τον απαιτούμενο από τον Κ.Ο.Κ. εξοπλισμό αυτού, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το εικονιζόμενο Μ.Ε. ή όχημα ειδικής κατηγορίας με αρ. πλαισίου ζητείται η μεταβίβαση της άδειας και των πινα- κίδων κυκλοφορίας αυτού», ημερομηνία και υπογραφή του νέου ιδιοκτήτη. 1.8 Παραστατικό κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του αιτούντος (τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδεικτι- κό κληρονομικής διαδοχής, δικαστική απόφαση κ.λπ.). 1.9 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία κάθε κάτοχος θα δηλώνει: α). Είμαι κύριος ή νόμιμος κάτοχος του του ......... (είδος Μ. Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας) με αριθμό πλαισίου ......... και με ποσοστό ιδιοκτησίας ......... %. β). Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές. γ). Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της ταχ. διεύθυνσης μου ή της έδρας του Μ. Ε. ή του οχήμα- τος ειδικής κατηγορίας ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή καταστρο- φής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών. δ). Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθε- στώτος του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομα του. ε). Προστίθεται: «Το υπόψη ΜΕ έχει απογραφεί από την Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ...... 1.10 Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατη- γορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων - Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατη- γορίας και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις δια- τάξεις του Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται (σύστημα πέδησης, οδήγησης, φωτισμού κ.λπ.). Όταν υπάρχει εγκεκριμένη αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (η αυτοψία ισχύει για περίοδο ενός έτους) δεν απαιτείται νέα αυτοψία από τις Δ.Τ.Ε.Π.Ε. 2. Για κάθε χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας η αρμό- δια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. αποστέλλει το ένα αντίγραφο του Δ.Α.Τ. με τις δύο (2) φωτογραφίες του Μ.Ε. ή του οχήματος ει- δικής κατηγορίας, στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. για τη μηχανογράφηση του και την τήρηση του ηλεκτρονι- κού Μητρώου Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας. Το δεύτερο Δ.Α.Τ. παραμένει στο φάκελο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.. Στο Δ.Α.Τ. θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης τύπου και του διπλοτύπου είσπραξης (αριθμός, ημερομηνία, Δ.Ο.Υ., ποσόν) του τέλους χρήσης τρέχο- ντος έτους.

Άρθρο 12

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

1. Για την αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής αυτών, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (όπου τηρείται ο φάκελος του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας) ή διαβιβάζονται σ' αυτήν τα ακόλουθα δι- καιολογητικά: 1.1 Αιτιολογημένη αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας. 1.2 Άδεια κυκλοφορίας. 1.3 Σε περίπτωση κλοπής των πινακίδων, βεβαίωση δήλωσης της κλοπής από την Αστυνομία. 1.4 Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους αντι- κατάστασης των πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ (άρθρο 20, παρ. 1γ, του Ν.2052/1992, υπέρ Δημοσίου) και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα. 1.5 Για τη αντικατάσταση πινακίδων είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης η οποία αποδεικνύεται: α) Με προσκόμιση των διπλοτύπων είσπραξης ή με τη βεβαίωση καταβολής η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν αναφέρο- νται σε αυτή τα στοιχεία του συγκεκριμένου Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας. β) Με προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για συγκεκριμένα έτη. γ) Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων τελών χρήσης, η εξόφληση αυτών θα γίνεται αφού χορηγηθεί υπηρεσιακό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. 2. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή των τελών χρήσης δεν απαιτούνται για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία νομίμως απαλ- λάσσονται από αυτά. 3. Στο φάκελο του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατη- γορίας τοποθετείται φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλο- φορίας όπου στις παρατηρήσεις αυτής θα αναφέρεται: «Χορηγήθηκαν ανταλλακτικές πινακίδες λόγω απώλειας ή καταστροφής των αρχικών».

 

Άρθρο 13

Αντικατάσταση αδείας κυκλοφορίας λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

1. Για την αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας σε περί- πτωση κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής αυτής, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (όπου τηρείται ο φάκελος του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας) ή διαβιβάζονται σ' αυτήν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.1 Αιτιολογημένη αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του κα- τόχου Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας. 1.2 Άδεια κυκλοφορίας (σε περίπτωση φθοράς). 1.3 Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της άδειας κυ- κλοφορίας, βεβαίωση δήλωσης από την Αστυνομία. 1.4 Διπλότυπο είσπραξης του τέλους αντικατάστασης άδειας Μ.Ε. (άρθρο 20, παρ. 1γ, του Ν.2052/1992, υπέρ Δημοσίου) και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα. 1.5 Για τη αντικατάσταση άδειας είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης, η οποία αποδεικνύεται: α) Με προσκόμιση των διπλοτύπων είσπραξης ή με τη βεβαίωση καταβολής η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν αναφέ- ρονται σε αυτή τα στοιχεία του συγκεκριμένου Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας. β) Με προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για συγκεκριμένα έτη. γ) Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων τελών χρήσης η εξό- φληση αυτών θα γίνεται, αφού χορηγηθεί υπηρεσιακό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή των τελών χρήσης δεν απαιτούνται για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία νομίμως απαλ- λάσσονται από αυτά.

2. Η νέα άδεια κυκλοφορίας φέρει την ένδειξη «πρώτη (κ.ο.κ) άδεια αντικατάστασης».

3. Στο φάκελο του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατη- γορίας τοποθετείται φωτοαντίγραφο της νέας άδειας κυκλοφορίας.

Άρθρο 14

Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας λόγω αντικατάστασης κινητήρα Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

Α. Αντικατάσταση με ίδιου τύπου και ισχύος κινητήρα:

1. Για την αναγραφή του νέου αριθμού σειράς του κινητήρα στην άδεια κυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχή- ματος ειδικής κατηγορίας, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.1 Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας 1.2 Άδεια κυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδι- κής κατηγορίας. 2. Η αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. συμπληρώνει και αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. το Δελτίο Απογραφής Ταξινόμησης (Δ.Α.Τ) για ενημέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας.

Β. Αντικατάσταση με διαφορετικού τύπου κινητήρα (αντιρρυπαντικής τεχνολογίας)

1. Για την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.1 Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας. 1.2 Άδεια κυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδι- κής κατηγορίας. 1.3 Νέα έγκριση τύπου του Μ.Ε. ή του οχήματος εδικής κατηγορίας ή βεβαίωση καταλληλότητας για το Μ.Ε. 1.3.1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της νέας έγκρισης τύπου ή βεβαίωσης καταλληλότητας: 1.3.1.1. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον αντι- πρόσωπο αυτού για το Μ.Ε. ή το όχημα ειδικής κατηγο- ρίας και για τον κινητήρα σχετικά με τη συμβατότητα αφενός του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας και αφετέρου του κινητήρα καθώς και βεβαίωση για την αντιρρυπαντική τεχνολογία του κινητήρα. 1.3.1.2. Τεχνική έκθεση - υπεύθυνη δήλωση Διπλ. Μη- χανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντί- στοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου). 1.3.1.3. Τιμολόγιο από συνεργείο για την τοποθέτηση. 1.4 Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους αντι- κατάστασης άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 20, παρ. 1γ, του Ν.2052/1992, υπέρ Δημοσίου) και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα. 1.5 Για τη αντικατάσταση της άδειας είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης η οποία αποδεικνύεται: α) Με προσκόμιση των διπλοτύπων είσπραξης ή με τη βεβαίωση καταβολής η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν αναφέρο- νται σε αυτή τα στοιχεία του συγκεκριμένου Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας β) Με προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για συγκεκριμένα έτη γ) Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων τελών χρήσης, η εξόφληση αυτών θα γίνεται, αφού χορηγηθεί υπηρεσι- ακό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή των τελών χρήσης δεν απαιτούνται για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία νομίμως απαλ- λάσσονται από αυτά. 1.6 Στο φάκελο του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατη- γορίας τοποθετείται φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλο- φορίας όπου στις παρατηρήσεις αυτής θα αναφέρεται: «Εκδόθηκε νέα λόγω αντικατάστασης κινητήρα». 2. Η αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. συμπληρώνει και αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. το Δελτίο Απογραφής Ταξινόμησης (Δ.Α.Τ) για ενημέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας.

 

Άρθρο 15

«Οριστική Διαγραφή» και «Προσωρινή Διαγραφή» Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας από το μητρώο Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) και οχημάτων ειδικής κατηγορίας

1. «Οριστική Διαγραφή» Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κα- τηγορίας, δηλαδή οριστική απόσυρση αυτού από την κυκλοφορία, γίνεται σε περίπτωση καταστροφής ή δι- άλυσης του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως ενδεικτικά, οριστική εξαγωγή, κλοπή, ανάκληση άδειας κυκλοφορίας και πι- νακίδων ακολουθείται η διαδικασία της «Προσωρινής Διαγραφής» και είναι δυνατή η επανακυκλοφορία του στη χώρα με νέα ταξινόμηση.

2. Για την «Οριστική Διαγραφή» ή την «Προσωρινή Διαγραφή», υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 2.1 Αιτιολογημένη Αίτηση-Υπ. Δήλωση του κατόχου Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας. 2.2 Επιστροφή στην αρμόδια Υπηρεσία της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή υποβολή βεβαίωσης δήλωσης απώλειας ή κλοπής της άδειας και των πινακίδων από την Αστυνομία.

3. Η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης απο- δεικνύεται: α) Με προσκόμιση των διπλοτύπων είσπραξης ή με τη βεβαίωση καταβολής η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν αναφέ- ρονται σε αυτή τα στοιχεία του συγκεκριμένου ΜΕ και οχήματος ειδικής κατηγορίας. β) Με προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για συγκεκριμένα έτη. γ) Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων τελών χρήσης, η εξόφληση αυτών θα γίνεται, αφού χορηγηθεί υπηρεσι- ακό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. 3.1 Τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή των τελών χρήσης δεν απαιτούνται για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία νομίμως απαλ- λάσσονται από αυτά.

4. Ως ημερομηνία διαγραφής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή της βε- βαίωσης δήλωσης απώλειας ή κλοπής της άδειας και των πινακίδων από την Αστυνομία σε αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε.

5. Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών και αφού αναζητηθεί ο προηγούμενος φάκελος του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας, διαβιβάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία βεβαίωση «οριστικής διαγραφής» ή «προσωρινής διαγραφής» (ανάλογα με την περίπτωση) με συνημμένα τα αποδεικτικά εξόφλησης των τελών χρήσης ή το έγγραφο με τα στοιχεία εξόφλησης των τε- λών χρήσης, στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. για ενη- μέρωση του ηλεκτρονικού Μητρώου Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας.

Άρθρο 16

Προσωρινή ακινητοποίηση Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

1. Προσωρινή ακινητοποίηση δηλαδή προσωρινή απόσυρση του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορί- ας, γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη. Στο υπόψη χρονικό διάστημα ο κάτοχος δεν υποχρεούται στην καταβολή των τελών χρήσης. Για το έτος υποβο- λής αίτησης προσωρινής ακινητοποίησης του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης.

2. Για την προσωρινή ακινητοποίηση του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας, υποβάλλονται τα ακόλου- θα δικαιολογητικά: 2.1 Αίτηση-Υπ. Δήλωση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας για τον τόπο της προσω- ρινής ακινητοποίησης του (εξαιρουμένων κοινοχρήστων χώρων, π.χ. οδοί, πλατείες κ.λπ.). 2.2 Επιστροφή στην αρμόδια Υπηρεσία της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας. 2.3 Αποδεικτικό εξόφλησης των οφειλομένων τελών χρήσης.

3. Για τη προσωρινή ακινητοποίηση είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης η οποία αποδεικνύεται: α) Με προσκόμιση των διπλοτύπων είσπραξης ή τη βεβαίωση καταβολής η οποία συνοδεύεται από την αντί- στοιχη ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν αναφέρονται σε αυτή τα στοιχεία του συγκεκριμένου Μ.Ε. και οχήμα- τος ειδικής κατηγορίας. β) Με προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για συγκεκριμένα έτη. γ) Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων τελών χρήσης η εξό- φληση αυτών θα γίνεται, αφού χορηγηθεί υπηρεσιακό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. 3.1 Τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή των τελών χρήσης δεν απαιτούνται για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία νομίμως απαλ- λάσσονται από αυτά.

4. Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών και αφού αναζητηθεί ο προηγούμενος φάκελος του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας, διαβιβάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία βεβαίωση προσωρινής ακινητο- ποίησης με συνημμένα τα αποδεικτικά εξόφλησης των τελών χρήσης ή το έγγραφο με τα στοιχεία εξόφλησης των τελών χρήσης στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. για ενημέρωση του ηλεκτρονικού Μητρώου Μ.Ε. και οχη- μάτων ειδικής κατηγορίας.

5. Πριν τη λήξη της πενταετίας η αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. είναι υποχρεωμένη να καλέσει τον κάτοχο του ακινη- τοποιημένου Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας, προκειμένου να υποβάλλει νέα αίτηση για επανακυκλο- φορία ή για συνέχιση της ακινητοποίησης ή για προσω- ρινή ή οριστική διαγραφή με κοινοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. προς ενημέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας.

Άρθρο 17

Επανακυκλοφορία Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

1. Για την επανακυκλοφορία Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.1 Αίτηση - Υπ. Δήλωση του κατόχου Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε. που βρίσκεται το Μ.Ε. ή το όχημα ειδικής κατηγορίας, στην οποία θα δηλώνεται ότι ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στα τεχνικά χαρακτη- ριστικά του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας και στα λοιπά στοιχεία. 1.2 Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατη- γορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/ γων - Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ., για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατη- γορίας και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις δια- τάξεις του Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται (σύστημα πέδησης, οδήγησης, φωτισμού κ.λπ.). Όταν υπάρχει εγκεκριμένη αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (η αυτοψία ισχύει για περίοδο ενός έτους) δεν απαιτείται νέα αυτοψία από τις Δ.Τ.Ε.Π.Ε. 1.3 Νέα αποτυπώματα του αριθμού πλαισίου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας και του κινητήρα αυτού που πρέπει να ταυτίζονται με αυτά της άδειας. 1.4 Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους χρή- σης τρέχοντος έτους (άρθρο 20, παρ. 3, του Ν.2052/1992). 1.5 Υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχή- ματος ειδικής κατηγορίας ότι δεν είναι συνταξιούχος ή δεν έχει κάνει διακοπή εργασιών.

2. Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών και αφού αναζητηθεί ο προηγούμενος φάκελος του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας, σε περίπτωση που η αρχική χορήγηση άδειας κυκλοφορίας είχε γίνει από άλλη αρμόδια Υπηρεσία, διαβιβάζονται σ' αυτή όλα τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά και αφού εξακριβωθεί η ύπαρξη έγκρισης τύπου σε ισχύ, επιστρέφονται από την αρμόδια Υπηρεσία η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας.

3. Η παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλο- φορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας από τον κάτοχο του γίνεται ενυπόγραφα ή είναι δυνατή η αποστολή αυτών με απόδειξη. 3.1 Αποστέλλεται έγγραφο επανακυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας με συνημμένα: α) το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών χρήσης του τρέχοντος έτους β) την ισχύουσα έγκριση τύπου Μ.Ε. γ) τη νέα έκθεση αυτοψίας του Μ.Ε. από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. προς ενημέρωση του ηλεκτρονικού Μητρώου Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας.

 

Άρθρο 18

Εξαγωγή Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης οριστικής εξαγωγής ταξινομημένου Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε., υποβάλλονται τα ακόλουθα δι- καιολογητικά:

1.1 Αίτηση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδι- κής κατηγορίας. 1.2 Βεβαίωση προσωρινής διαγραφής ή εναλλακτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προσωρινή διαγραφή, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσης. 1.3 Αποδεικτικό έγγραφο πώλησης του Μ.Ε. ή του οχή- ματος ειδικής κατηγορίας (τιμολόγιο ή προτιμολόγιο).

2. Για τη χορήγηση βεβαίωσης προσωρινής εξαγω- γής ταξινομημένου Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας, από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 2.1 Αίτηση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχήματος ει- δικής κατηγορίας με κατάθεση της άδειας και των πινα- κίδων κυκλοφορίας. Σε περίπτωση πολλών κατόχων, η αίτηση υπογράφεται από όλους τους κατόχους ή υπο- βάλλονται αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις προς εκείνον που υπογράφει την αίτηση. 2.2 Βεβαίωση προσωρινής ακινητοποίησης ή εναλλα- κτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προ- σωρινή ακινητοποίηση του ΜΕ ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας σύμφωνα με το Άρθρο 16 της παρούσης. 2.3 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο προορισμός του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.

3. Για τη χορήγηση βεβαίωσης προσωρινής εξαγωγής ταξινομημένου Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας χω- ρίς να μεσολαβεί η διαδικασία της προσωρινής ακινη- τοποίησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 3.1 Αίτηση για προσωρινή εξαγωγή χωρίς κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας. 3.2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο προορισμός του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.

4. Κάθε βεβαίωση εξαγωγής κοινοποιείται στην αρ- μόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε.. Η οριστική διαγραφή του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κα- τηγορίας θα γίνει μετά την προσκόμιση στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε. αποδεικτικού εξαγωγής του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδι- κής κατηγορίας, στο όνομα εκείνου στον οποίο χορηγή- θηκε η βεβαίωση (διασάφηση ή βεβαίωση τελωνείου, ή CMR με τα στοιχεία του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του κατόχου εντός εξαμήνου ότι το Μ.Ε. ή το όχημα ειδικής κατηγορίας εξήχθη). Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρεται η χώρα στην οποία εξήχθη το Μ.Ε. ή το όχημα ειδικής κατηγορίας καθώς και η ημερομηνία εξαγωγής. 5. Όταν η εξαγωγή γίνεται σε τρίτες χώρες παραδίδεται μόνο η βεβαίωση οριστικής εξαγωγής. Όταν η εξαγωγή γίνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τη βεβαίωση οριστικής εξαγωγής παραδίδεται και η άδεια κυκλοφορίας διαγεγραμμένη και με ειδική σφραγίδα για την επαναταξινόμηση του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας στη νέα χώρα. Σε περίπτωση μη οριστικο- ποίησης της εξαγωγής, επιστρέφεται η διαγεγραμμένη άδεια και χορηγείται αντίγραφο της αρχικής ατελώς.

Άρθρο 19

Βεβαιώσεις έργου εκσκαφής και κατοχής μηχανήματος έργων (Μ.Ε.)

1. Βεβαίωση έργου εκσκαφής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) 1.1 Για τη χορήγηση βεβαίωσης έργου εκσκαφής Μ.Ε., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση άδειας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) σύμφωνα με την εκά- στοτε ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. αίτηση του κατόχου του Μ.Ε. και αποδεικτικό είσπραξης των τελών χρήσης.

2. Βεβαίωση κατοχής Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) 2.1 Για τη χορήγηση βεβαίωσης κατοχής Μ.Ε., προκει- μένου να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση άδειας Φ.Ι.Χ. με αμάξωμα πλατφόρμα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. αίτηση του κατόχου όλων των Μ.Ε. που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας και αποδεικτικό είσπραξης των τελών χρήσης. 2.2 Σε περίπτωση που τα Μ.Ε. είναι ταξινομημένα σε περισσότερες της μιας αρμόδιας Δ.Τ.Ε.Π.Ε., η αίτηση υποβάλλεται μόνο σε μία Δ.Τ.Ε.Π.Ε. και καθορίζονται οι υπόλοιπες Δ.Τ.Ε.Π.Ε.. Η Δ.Τ.Ε.Π.Ε. στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση υποβάλλει σχετικό ερώτημα στις υπόλοιπες Δ.Τ.Ε.Π.Ε. και χορηγεί στον αιτούντα συγκεντρωτική βε- βαίωση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία των Μ.Ε., οι Δ.Τ.Ε.Π.Ε. στις οποίες είναι ταξινομημένα τα Μ.Ε. και βεβαιούται ότι έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσης.

3. Βεβαίωση χορήγησης άδειας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) για κατόχους Γεωτρυπάνου (άνω των 4.000 χλγρ.) 3.1 Για τη χορήγηση βεβαίωσης κατοχής Μ.Ε., προκει- μένου να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση άδειας Φ.Ι.Χ., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υπο- βάλλονται στην αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε. αίτηση του κατόχου του γεωτρυπάνου (τροχοφόρο ή ερπυοτριοφόρο) και αποδεικτικό είσπραξης των τελών χρήσης όπου απαι- τείται.

Άρθρο 20

Παράρτημα - Έναρξη ισχύος

1. Για την έγκριση τύπου οχημάτων ειδικής κατηγορίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Παραρτήματος «Τεχνικές απαιτήσεις οχημάτων ειδικής κατηγορίας» που ακολου- θεί την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δύο μήνες μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και καταργείται η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με 1. αρ. Δ13ε/4800/30-5-2003 (ΦΕΚ 708/Β'/4-6-2003).

PreviousNext