Τροχοί & TIR

Δαπάνες για έργα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρου Χαρίτση και με σκοπό τη διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2017 καθορίστηκε η
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρου Χαρίτση και με σκοπό τη διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2017 καθορίστηκε η ετήσια υποχρέωση που αναλαμβάνει το υπουργείο έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2016 καθώς και η προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2017 ως ακολούθως:

Ποσά σε εκατ. ευρώ

PreviousNext