Στην προκήρυξη διαγωνισμού προχώρησε η Εγνατία Οδός για την «Εγκατάσταση τερματικών POS στους σταθμούς διοδίων, στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών και στο Τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Προστίμων Διοδίων της Εγνατίας Οδός Α.Ε. και λοιπών τραπεζικών υπηρεσιών» με εκτιμώμενη αξία τα 900.000 ευρώ και διάρκεια σύμβασης 12 μήνες.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/01/2021, τοπική ώρα: 16:00.