Τα Αγροτικά Μηχανήματα που δεν μεταβιβάζονται από 1-1-21

Γεωργικοί ελκυστήρες, οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν διάταξη προστασίας είτε διαθέτουν διάταξη προστασίας για την οποία όμως δεν υπάρχει εθνική έγκριση τύπου, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζονται από 1-1-21.

Αυτό γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Η απαγόρευση της μεταβίβασης είναι σύμφωνη με την υπ'αριθ. Οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009 (ΦΕΚ 1146/Β/2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ορίζει:

«Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21-5-1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι τέλους του 2020».