απόσπαση οδηγών φορτηγών

Απόσπαση οδηγών και έλεγχοι

Μόνο οι οδηγοί μεταφορικών επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται για την τήρηση του κανονισμού 2020/1.057 περί

Δαγκάνα στα φορτηγά με αδήλωτους οδηγούς στη Σουηδία

Σκληρά μέτρα κατά των παραβατών του κανονισμού για την απόσπαση των οδηγών νομοθέτησε η σουηδική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, από την 1η Αυγούστου του