Τροχοί & TIR

Χωρίς επιθεώρηση η μεταβίβαση ταξί

Διευκρινίσεις παρέχει με σημερινή εγκύκλιό του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, σχετικά με τη μεταβίβαση Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) - ΤΑΞΙ οχημάτων. Ειδικότερα, όσον α
Τετάρτη 23/03/2022 - 14:47
Κοινοποίηση στα Social Media
ταξι

Διευκρινίσεις παρέχει με σημερινή εγκύκλιό του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, σχετικά με τη μεταβίβαση Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) - ΤΑΞΙ οχημάτων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διενέργεια επιθεώρησης κατά τη διαδικασία μεταβίβασης του Ε.Δ.Χ. οχήματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Για τη μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχήματος δεν απαιτείται πρακτικό επιθεώρησης ως δικαιολογητικό. Η ορθή λειτουργία του εγκεκριμένου τύπου ταξιμέτρου και της συνδεδεμένης σε αυτό φορολογικής μηχανής διαπιστώνεται με βεβαίωση εξουσιοδοτημένου σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 90 του ν.4070/2012 (Α 82) συνεργείου.

Την ανωτέρω βεβαίωση προσκομίζει ο νέος ιδιοκτήτης, είτε κατά πλήρη κυριότητα είτε δικαιούχος ιδανικού μεριδίου, του ΕΔΧ –ΤΑΞΙ οχήματος στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της οικείας Π.Ε., προκειμένου να εκδοθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχήματος.

PreviousNext