παράνομη διακίνηση μεταναστών

φωτό: Ελληνική Αστυνομία
φωτό: Ελληνική Αστυνομία
φωτό: Ελληνική Αστυνομία
φωτό: Λιμενικό Σώμα
φωτό: Ελληνική Αστυνομία
Φωτό: Ελληνική Αστυνομία