Πρατήριο Υδρογόνου

Πράσινο φως για Λεωφορεία Υδρογόνου στην Αθήνα

Με τροπολογία – προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής» ανοίγει ο δρόμος για

Φίλτρα