ψηφιακός μετασχηματισμός

Η Τελωνειακή Μεταρρύθμιση της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 17 Μαΐου 2023 προτάσεις για την πλέον φιλόδοξη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ από την

Βράβευση Σαρακάκη για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη έλαβε το Bronze Medal στην απονομή βραβείων της διοργάνωσης IMPACT BITE Awards 2022 στην κατηγορία “Ψηφιακός