Νομοθεσία | Page 2 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Νομοθεσία

Απεριόριστος αριθμός ρυμουλκούμενων για κάθε τράκτορα/φορτηγό ΦΙΧ

Με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων»,...

Η εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, αναμένεται να εγκριθεί στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 11 - 14 Μαρτίου.

Ποια συστήματα ασφαλείας γίνονται υποχρεωτικά

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε. ενέκριναν τους νέους κανόνες, οι οποίοι ενσωματώνουν στο στάνταρ εξοπλισμό των οχημάτων μια σειρά σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας.

Κόστος λειτουργίας φορτηγών

Α. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Υπολογίζονται σε ετήσια βάση): 1. Σύνολο των αποδοχών του οδηγού, δηλαδή μισθός (x 14), ταμείο (x 14), τυχόν υπερωρίες, νυχτερινά, ειδικά επιδόματα κ.λ.π. 2. Ασφάλιστρα. 3. Τέλη...

Ζώνες Ασφαλείας οχημάτων

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Μ1 Σε όλους Μ2-Μ3 ΑΣΤΙΚΑ ΟΧΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Σε όλους

Ειδικά βάρη διαφόρων υλικών

Ειδικά βάρη διαφόρων υλικών

Η αποφυγή του υπέρβαρου στα χωματουργικά φορτηγά, όταν δεν υπάρχει πλάστιγγα ζύγισης επαφίεται στην εμπειρία του οδηγού που όμως συχνά οδηγεί σε λάθος εκτίμηση με σοβαρές δυσμενείς συνέπειες για...


Πίνακας ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας

Κατηγορία οχήματος Αυτοκινητόδρομοι Οδοί ταχείας κυκλοφορίας άλλο οδικό δίκτυο Λεωφορεία 100 90