Νομοθεσία | Page 3 | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Νομοθεσία

Διαγραφή κατεστραμμένων οχημάτων

Είναι δυνατή η οριστική διαγραφή ολοσχερώς κατεστραμμένων ή αχρηστευμένων οχημάτων τέλους κύκλους ζωής (ΟΤΚΖ) από το Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου, κατά παρέκκλιση του π.δ. 116/...

Συγκροτήθηκε η κυβερνητική επιτροπή για την Εφοδιαστική

Με πράξη του υπ. Συμβουλίου, συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η οποία αποτελείται από:

α) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για θέματα...


Η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας - κοινοτικές άδειες

Για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας των μεταφορικών επιχειρήσεων η Ε.Ε.

7μηνη παράταση για άδειες οδήγησης και Π.Ε.Ι.

Παρατείνονται για επτά (7) μήνες οι άδειες οδήγησης, καθώς και τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η...

Ποια οχήματα κυκλοφορούν στους παράδρομους

Προσθήκη έγινε στις εξαιρέσεις των οχημάτων που κυκλοφορούν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Οδήγηση χωρίς κάρτα ταχογράφου και άλλες ισχύουσες παρατάσεις

Παρατείνεται η προθεσμία που έχουν ορίσει οι αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών για την έκδοση της κάρτας οδηγού ταχογράφου λόγω ανανέωσης και λόγω αντικατάστασης σε περίπτωση φθοράς, δυσλειτουργίας,...

Δυνατότητα μίσθωσης οχημάτων από Σχολές Οδηγών

Εκπαιδευτικά οχήματα, με χρηματοδοτική ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης (λειτουργική), μπορούν να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της λειτουργίας τους οι Σχολές Οδηγών, με απόφαση του Υφυπουργού...

Παράταση ειδικών αδειών οδήγησης ΕΔΧ (ταξί)

Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του...