άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών και Εμπορευμάτων

Εξετάσεις ΠΕΕ στο Ηράκλειο

Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικ/νιων Π.Ε. Ηρακλείου προκήρυξε τις γραπτές εξετάσεις της Γ΄ περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού

Φίλτρα