Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικ/νιων Π.Ε. Ηρακλείου προκήρυξε τις γραπτές εξετάσεις της Γ΄ περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών και Εμπορευμάτων.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την 29η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17, με ώρα έναρξης 09:00. Ο συνολικός χρόνος της εξέτασης για το ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών ορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες και για το ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών σε δύο (2) ώρες.

Οι ΣΕΚΑΜ υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή με τους υποψήφιους προς συμμετοχή στις εξετάσεις, τουλάχιστον δύο εβδομάδες (14 ημέρες) πριν τη διενέργεια των εξετάσεων. Οι οριστικές καταστάσεις υποβάλλονται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων. Για τους υποψήφιους που στην κατάσταση δηλώνεται ότι θα συμμετέχουν στις εξετάσεις απόκτησης ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών ή ο αριθμός μητρώου της αντίστοιχης Άδειας Οδικού Μεταφορέα Εθνικών Μεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Σχολή που φοίτησαν ή στη Δ/νση Μεταφορών Π.Ε. Ηρακλείου στο τηλ.: 2813 410530.

Υπενθυμίζεται πως χθες ανακοινώθηκαν οι εξετάσεις ΠΕΕ και ADR της Περιφέρειας Αττικής (βλέπε εδώ).