άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ

Μόνο σε Euro 6-D φορτηγά η αρχική άδεια κυκλοφορίας ΦΔΧ

24/03/2023 - 11:56

Τέλος για χορηγήσεις νέων αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας βάζει νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου του

Φορτηγά και νέες Άδειες Δημοσίας

13/02/2020 - 10:49

Αλλαγή επήλθε στις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και πλέον οι άδειες ΔΧ χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα