Πιστώθηκε στους λογαριασμούς 10 δικαιούχων το συνολικό ποσό των 462.563 ευρώ για την αντικατάσταση των λεωφορείων τους στο πλαίσιο του Νόμου 2963/2001.

Δικαιούχοι είναι οι λεωφορειούχοι Αθανασάκης Εμμανουήλ (58.653 ευρώ), Νικολακάκης Στυλιανός (74.064 ευρώ), Δεσποτάκης Ευθύμιος (31.850 ευρώ), Δεσποτάκης Δημήτριος (31.850 ευρώ), Βαρδάκης Ιωσήφ (59.572 ευρώ), Καψανάκης Ιωάννης (14.175 ευρώ), Βιριράκης Δημοσθένης (61.569 ευρώ),  Πατεράκης Μιχαήλ (55.566 ευρώ),  Καπής Δημήτριος (6.174 ευρώ)  και Αρχοντάκης Νικόλαος (69.090 ευρώ).