Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μνημόνιο συνεργασίας EEL και Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Με γνώμονα την δημιουργία ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας και την ανάγκη διασύνδεσης της έρευνας και εκπαίδευσης στον ευρύτερο τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας με τις επιχειρήσεις του κλάδου, η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου