αστικές Εμπορευματικές μεταφορές | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

αστικές Εμπορευματικές μεταφορές

Δρομολογείται η επιλογή συμβούλου για την εκπόνηση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αναδιοργάνωσης των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών και Ανάπτυξης των απαιτούμενων δομών, υποδομών και λειτουργίας στην Αττική.

Τι θα κάνει ο σύμβουλος για τα City Logistics

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής συμβούλου για την εκπόνηση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αναδιοργάνωσης των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών και Ανάπτυξης των απαιτούμενων δομών, υποδομών και λειτουργίας στην Αττική.