Αττικές Διαδρομές

Φωτό: Αττική Οδός Α.Ε.
Ο κ. Βασίλης Χαλκιάς (αριστερά) και ο κ. Kiran K. Kapila.