αυτόματο κιβώτιο ZF

Έναρξη παραγωγής για το 8τάχυτητο, αυτόματο κιβώτιο ZF PowerLine.