διαχείριση στόλου

Αξιοποίηση Δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου

24/01/2018 - 17:23

Το σημαντικότερο ίσως εργαλείο στα χέρια του υπεύθυνου μιας εταιρείας Logistics ή του fleet manager της μεταφορικής είναι τα στοιχεία που καταγράφει