διαμαρτυρία

Οι πρόεδροι των Σωματείων  <Η Ακρόπολις>  Κωνσταντίνος  Ουκουτζιόγλου (αριστερά) και  Ν. Αττικής Γιώργος Πασπάτης (δεξιά) βρέθηκαν στο λιμάνι της Πάτρας για να διαπιστώσουν τη μη προσέλευση των συναδέλφων τους