Τροχοί & TIR

Ξεκινούν οι εξετάσεις για επαγγελματικό δίπλωμα και ΠΕΙ

Με ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς ξεκινά από 1-6-20 η διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών ως εξής: Από την 1η Ιουνίου 2020 επιτρέπεται µε ευθύνη του Προϊσταμένο
Παρασκευή 22/05/2020 - 14:22
Κοινοποίηση στα Social Media

Με ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς ξεκινά από 1-6-20 η διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών ως εξής:

Από την 1η Ιουνίου 2020 επιτρέπεται µε ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο προγραµµατισµός θεωρητικών εξετάσεων και η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των ίδιων κατηγοριών.

Ειδικότερα, οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης πληρώνεται µε το 50% της χωρητικότητάς της και µε κατανομή των εξεταζόμενων σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. διενεργούνται:

α. Χρησιμοποιώντας το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας.

β. Ειδικά για τις κατηγορίες Β & ΒΕ µε ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, προγραµµατίζονται ανά Επιτροπή εξέτασης έως το 50% του προβλεπόμενου µέγιστου αριθμού υποψηφίων και χρησιμοποιούνται το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας.

γ. Με ευθύνη του παριστάµενου εκπαιδευτή η µεταφορά των υποψηφίων από και προς το χώρο της δοκιμασίας/εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των προσωρινών περιοριστικών µέτρων περί µεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του COVID19 και των επικείμενων οδηγιών στο πλαίσιο σταδιακής άρσης των µέτρων αυτών.

Η διενέργεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων, των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται τηρουμένων των προσωρινών γενικών ή/και ειδικών µέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19 και σε κάθε περίπτωση υπό τις προϋποθέσεις:

α. Χρήση µάσκας, γαντιών και αντισηπτικού διαλύματος ή µαντηλακίων.

β. Μη λειτουργία του κλιματισμού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του αυτοκινήτου και µε ανοιχτά παράθυρα.

γ. Παραμονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο (π.χ. διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου).

PreviousNext