έγκριση τύπου οχημάτων

Παραβάσεις κατά τη διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων

Καθορίστηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για τις παραβάσεις από τους κατασκευαστές οχημάτων, αντιπροσώπους των κατασκευαστών οχημάτων

Λύση στο πρόβλημα των εγκρίσεων τύπου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος, προκειμένου να συσταθεί στην Ελλάδα Τεχνική Υπηρεσία έγκρισης τύπου οχημάτων, απηύθυνε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών,

Διαδικασίες έγκρισης τύπου οχημάτων μετά το Brexit

Οι κατασκευαστές, εφόσον είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης, πρέπει να διορίζουν αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, για να τους

Φίλτρα