ελαστικά βαρέων οχημάτων

Νέα Michelin X Multi HD D (αριστερά) και X Multi T2 (δεξιά).
Τα ελαστικά κατηγορίας C3 των βαρέων οχημάτων θα φέρουν υποχρεωτικά και αυτά τη νέα ετικέτα.