Πολιτική συμφωνία για τη σήμανση των ευρωπαϊκών ελαστικών, επετεύχθη πρόσφατα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ο νέος κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1η Μαΐου 2021 (αφού εγκριθεί επίσημα) και θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους καταναλωτές να κάνουν καλύτερες επιλογές και να εξοικονομούν ενέργεια, καθώς η αντίσταση κύλισης των ελαστικών αντιπροσωπεύει το 20-30% της κατανάλωσης ενός οχήματος.

Σημειώνεται, πως η Επιτροπή πρότεινε το νέο κανονισμό για τη σήμανση των ελαστικών στις 17 Μαΐου 2018 ως μέρος της δέσμης μέτρων για την καθαρή κινητικότητα. Οι νέοι κανόνες καθιστούν τις ετικέτες των ελαστικών πιο ορατές και περισσότερο ακριβείς και παράλληλα βελτιώνουν την επιβολή της νομοθεσίας και την εποπτεία της αγοράς, βελτιστοποιώντας τις πληροφορίες που αναγράφονται σε κάθε ετικέτα. Ο νέος πιο σύγχρονος σχεδιασμός θα ευθυγραμμιστεί με αυτόν της γνωστής ενεργειακής σήμανσης της ΕΕ, διατηρώντας ταυτόχρονα το αρχικό της μέγεθος και τα εικονογράμματα που είναι γνωστά στους καταναλωτές.

Ετικέτες στα ελαστικά βαρέων οχημάτων

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό για τη σήμανση των ελαστικών (TLR), οι βασικές προτεινόμενες αλλαγές είναι:

  • Η νέα ετικέτα ελαστικών θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλες τις περιπτώσεις και μορφές πώλησης ελαστικών, ακόμη και όταν οι καταναλωτές δεν βλέπουν από κοντά τα ελαστικά (π.χ. αγορά από το διαδίκτυο) και να περιλαμβάνει έναν κωδικό QR για εύκολη σάρωση.
  • Πληροφορίες για την επίδοση στο χιόνι και στον πάγο θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ετικέτα με τις ενδεδειγμένες εικόνες.
  • Στο μέλλον, η ετικέτα θα μπορούσε να τροποποιηθεί, προκειμένου να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με τα χιλιόμετρα, την τριβή ή τα αναγομωμένα ελαστικά (μόλις αναπτυχθεί κατάλληλη μέθοδος δοκιμής).
  • Η ετικέτα θα εμφανίζεται σε κάθε διαφημιστικό υλικό.
  • Η νέα ετικέτα θα ισχύει επίσης για τα ελαστικά C3 (βαρέα οχήματα), τα οποία δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις σήμανσης προς το παρόν.
  • Η δήλωση της ετικέτας θα αποτελεί μέρος της γενικής διαδικασίας έγκρισης τύπου για τα μηχανοκίνητα οχήματα.
  • Οι ετικέτες των ελαστικών θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων (τα νέα ελαστικά από την 1η Ιανουαρίου 2020 και τα παλαιότερα έως τις 30 Ιουνίου 2020) για την καταχώριση των προϊόντων, η οποία θα συσταθεί στο νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενεργειακή σήμανση.
  • Οι κλίμακες για τις τρεις παραμέτρους (αντίσταση κύλισης, πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, εξωτερικός θόρυβος κύλισης) θα αναπροσαρμόζονται, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές βελτιώσεις. Εντούτοις, αντίθετα με τις νέες ετικέτες ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, η Επιτροπή δεν θεωρεί απαραίτητο να προβεί σε πλήρη ανακατάταξη όλων των ετικετών ελαστικών.