Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης

10μηνη παράταση αδειών οδήγησης ταξί

Παρατείνεται αυτοδίκαια για χρονικό διάστημα 10 μηνών η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, των οποίων

Κυκλοφορούν τα ταξί στους Λεωφορειόδρομους της Θεσσαλονίκης

Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα των έργων κατασκευής του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης και έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η κυκλοφορία, καθημερινά και καθ

Φίλτρα