Επιχειρηματικά Πάρκα

logistcs warehouse

Υπολογισμός έκτασης πάρκων εφοδιαστικής

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής (Logistics) αποτελούν δυο ειδικές περιπτώσεις Επιχειρηματικών Πάρκων που στοχεύουν σε επιχειρήσεις Εφοδιαστικής

Ανάπτυξη 88 Επιχειρηματικών Πάρκων

Κατάθεση Μελέτης - Έρευνας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και του ΕΒΕΑ, κ.

Φίλτρα