Υπολογισμός έκτασης πάρκων εφοδιαστικής

Δευ, 27/09/2021 - 08:00
logistcs warehouse

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής (Logistics) αποτελούν δυο ειδικές περιπτώσεις Επιχειρηματικών Πάρκων που στοχεύουν σε επιχειρήσεις Εφοδιαστικής – Logistics.

Σύμφωνα με το ν.4302/2014 τα Πάρκα Εφοδιαστικής κατηγοριοποιούνται σε:

 • Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας (ΕΠΕΕΕ) και 
 • Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) (ΕΠΕΑ)

Τα ΕΠΕΕΕ καλούνται να υποστηρίξουν κυρίως το εισερχόμενο και εξερχόμενο μεταφορικό φόρτο στη Χώρα και ως εκ τούτου για την ίδρυση τους έχουν προσδιοριστεί αυξημένες απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα απαιτείται:

 • α) Έκταση εμβαδού τουλάχιστον 300 στρέμματα για τα ΕΠΕΕΕ και 50 στρέμματα για τα ΕΠΕΑ.
 • β) Να εξασφαλίζει υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά. Η πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά εξασφαλίζεται εφόσον η έκτασή του πάρκου εμπεριέχει είτε εγκατάσταση σιδηροδρομικού σταθμού με δυνατότητα διακίνησης εμπορευματικών συρμών είτε λιμενική εγκατάσταση με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είτε αερολιμενική εγκατάσταση που εξυπηρετεί αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων ή εφάπτεται με τέτοιες εγκαταστάσεις.

Ειδικά για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, με το Άρθρο 15 του Ν. 4302/2014 οριοθετούνται δυο εκτάσεις, η πρώτη στο Θριάσιο της Αττικής και η δεύτερη στο πρώην «Στρατόπεδο Γκόνου» στη Θεσσαλονίκη εντός των οποίων μπορούν να αναπτύσσονται ΕΠΕΕΕ. Η ανάπτυξη ΕΠ Εφοδιαστικής είναι ιδιάζουσας σημασίας για τη χώρα μας.

Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία οι μεταφορές αγαθών αποτελούν κεντρικό πυλώνα της οικονομίας και ταυτόχρονα διαμορφώνουν μια παγκόσμια δυναμική που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί στα πλαίσια μιας τεχνικής έκθεσης.

Ειδικά για την Ελλάδα, που βρίσκεται πάνω στον παγκόσμιο διάδρομο θαλασσίων μεταφορών Ασίας – Ευρώπης και στην νότια ζώνη της «Ευρωπαϊκής περιοχής μεταφορών» αποτελώντας πύλη εισόδου στον ευρωπαϊκό χώρο, η σημασία της ανάπτυξης επιχειρήσεων και διεκδίκησης μεριδίου από το τεράστιο οικονομικό αντικείμενο των μεταφορών – Logistics είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Παρ’ όλα αυτά, στη χώρα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα κανένα ΕΠ Εφοδιαστικής και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο κλάδος αυτός βρίσκεται σε πρωταρχικό στάδιο σε σχέση με την ανάπτυξη που έχει σημειωθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου επιβάλλεται να προσδιοριστεί η έκταση που θα έχουν τα ΕΠ Εφοδιαστικής που θα αναπτυχτούν στη Χώρα.

Η συνολική έκταση των πάρκων ΕΠΕΕΕ και ΕΠΕΑ θα πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη αναλογία με τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων που αυτά θα εξυπηρετήσουν και βέβαια με τη βιοτεχνική δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί στα μεταφερόμενα προϊόντα (ανασυσκευασία, ελαφρά μεταποίηση κλπ). Για τον προσδιορισμό της έκτασης χρησιμοποιούνται δεδομένα όγκου εκφρασμένα σε TEU που είναι η διεθνώς χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης όγκου εμπορευματοκιβωτίων. Ο όρος σημαίνει «Twenty-foot Equivalent Unit» που μεταφράζεται σαν «Ισοδύναμη Μονάδα των 20 Ποδών» και αφορά ένα container με μήκος 20 πόδια και όγκο περίπου 33 μ3.

Η αναλογία όγκου εμπορευματοκιβωτίων με έκταση ΕΠ στο επιχειρηματικό σχέδιο προσεγγίστηκε από τρεις διαφορετικές οπτικές που είναι:

 • 1. Σύμφωνα με τον εισερχόμενο/εξερχόμενο μεταφορικό φόρτο στην εσωτερική αγορά
 • 2. Σύμφωνα με τον εξυπηρετούμενο μεταφορικό φόρτο από τα λιμάνια της χώρας
 • 3. Σύμφωνα με την αναλογία έκταση επιχειρήσεων εφοδιαστικής έκταση υφιστάμενης βιομηχανικής γης

Κατόπιν υπολογισμών και λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο των τριών προσεγγίσεων οδηγούμαστε σε συνολική έκταση 11.500 στρεμμάτων που αποτελεί την συνολική έκταση των ΕΠ Εφοδιαστικής που προτείνεται να ιδρυθούν σε ολόκληρη τη Χώρα. Η ίδρυση ΕΠΕΕΕ αποτέλεσε πρώτη επιλογή γιατί αυτά μπορούν να λειτουργήσουν και ως ΕΠΕΑ.

Συνεπώς ο διαχωρισμός της έκτασης των 11.500 στρεμμάτων σε ΕΠΕΕΕ και ΕΠΕΑ προσδιορίστηκε κυρίως από τη δυνατότητα χωροθέτησης ΕΠΕΕΕ, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το νόμο για την ίδρυσή τους.

Από ενδελεχή έρευνα διαπιστώθηκε ότι δύσκολα εντοπίζονται εκτάσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις ίδρυσης ΕΠΕΕΕ (Επιχειρηματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας).

Ωστόσο, σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες εντοπίστκαν θέσεις που εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ίδρυσης ΕΠΕΕΕ.

Πρόκειται για τις:

 • ΠΕ Δυτικής Αττικής στην περιοχή του Θριάσιου όπως έχει ήδη θεσμοθετηθεί με το άρθρο 15 του νόμου 4302/2014.
 • ΠΕ Ανατολικής Αττικής στην περιοχή Μαρκόπουλου σε θέση εφαπτόμενη του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και τις Αττικής Οδού.
 • ΠΕ Θεσσαλονίκης δυτικά του αστικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης στην έκταση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου όπως έχει ήδη θεσμοθετηθεί με το άρθρο 15 του νόμου 4302/2014 καθώς και σε έκταση δυτικά της ΒΙΠΕ Σίνδου.
 • ΠΕ Λάρισας, ανατολικά της ΠΑΘΕ στο ύψος των διοδίων του Μακρυχωρίου σε επαφή με την κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών Θεσσαλονίκης περιλαμβάνοντας τον σταθμό του Ευαγγελισμού στον οποίο υπάρχει η αναγκαία υποδομή και ήδη πραγματοποιούνται φορτοεκφορτώσεις.
 • ΠΕ Έβρου, νοτιοανατολικά του διεθνούς αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης και σε επαφή τόσο με αυτό όσο και με την Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης - Ορεστιάδας.

Οι θέσεις που περιγράφηκαν για την ίδρυση ΕΠΕΕΕ στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες προσδιορίζουν αποτέλεσμα συμβατό τόσο με το διευρωπαϊκό δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών όσο και με το εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο για τις μεταφορές αφού:

 • τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης αποτελούν τους δυο βασικούς κόμβους διασύνδεσης του εθνικού δικτύου μεταφορών με το διευρωπαϊκό αλλά και τον παγκόσμιο διάδρομο μεταφορών Ασίας – Ευρώπης.
 • Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί πύλη εισόδου/εξόδου του διευρωπαϊκού δικτύου συνδυασμένων μεταφορών με την Τουρκία και την δυτική Ασία γενικότερα.
 • Η Λάρισα βρίσκεται πάνω στον Ανατολικό διάδρομο ή διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου του διευρωπαϊκού δικτύου συνδυασμένων μεταφορών.

Για την ίδρυση ΕΠΕΑ (Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) επιλέχτηκαν οι 10 πρώτες Περιφερειακές Ενότητες στη βαθμολογία της Πολυκριτηριακής Μεθόδου έχοντας εξαιρέσει τις 5 Περιφερειακές Ενότητες που προβλέφθηκε η ίδρυση ΕΠΕΕΕ και τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής με αστικοποιημένο χαρακτήρα όπου δεν υπάρχει χώρος για ίδρυση ενός ΕΠ.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον επιμερισμό της έκτασης των 11.500 στρεμμάτων στις 15 περιφερειακές ενότητες είναι:

 • Οι οριοθετήσεις των ΕΠΕΕΕ.
 • Η βαθμολογία που προέκυψε από την εφαρμογή της πολυκριτηριακής μεθόδου.
 • Η έκταση των αστικών χώρων καθώς και των περιοχών που έχουν αναπτυχθεί παραγωγικές δραστηριότητες σε κάθε μια από τις 15 περιφερειακές ενότητες.
 • Το ρόλο που έχει κάθε περιοχή στο διευρωπαϊκό δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών και το εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο των μεταφορών.
 • Οι διαθέσιμες εκτάσεις για την ίδρυση πάρκου εφοδιαστικής (ΕΠΕΕΕ και ΕΠΕΑ) και τα χαρακτηριστικά που αυτές έχουν.

Το αποτέλεσμα είναι ότι τα 6.600 στρέμματα κατανεμήθηκαν σε ΕΠΕΕΕ και τα υπόλοιπα 4.900 στρέμματα κατανεμήθηκαν σε ΕΠΕΑ.

Πηγή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.), Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων. Απόσπασμα κειμένου από το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια.