εργοτάξιο

Στο εργοτάξιο με ΜΑΝ TGS 41.470
Mercedes-Benz Arocs 2651