εξαιρέσεις | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

εξαιρέσεις

 στο τεύχος Απριλίου που κυκλοφορεί να επαναλάβουμε τα άρθρα του κανονισμού 265/2014 που τέθηκαν σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα και αφορούν κυρίως τις υποχρεώσεις των υπευθύνων (διαχειριστών) των Μεταφορικών εταιρειών και των επαγγελματιών οδηγών καθώς σε ορισμένα σημεία υπάρχουν αναδιατυπώσεις και τροποποιήσεις

Σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τον ταχογράφο

Τέθηκε σε ισχύ από τον περασμένο μήνα (Μάρτιος 2016) ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 165/2014 για τους ταχογράφους ο οποίος καταργεί τον αρχικό κανονισμό 3821/85 και τροποποιεί τον μεταγενέστερο 561/2006. Οι διατάξεις του νέου κανονισμού αφορούν αναλογικούς και ψηφιακούς ταχογράφους.