Τροχοί & TIR

Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί που εξαιρούνται από το ΠΕΙ

Σε μία απλή δήλωση μπορούν οι επαγγελματίες οδηγοί να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την απόκτηση ΠΕΙ (πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας), εφόσον, βέβαια, υπάγονται στις εξαιρέσεις που καθορίστηκ
Κυριακή 09/05/2021 - 18:25
Κοινοποίηση στα Social Media
Ποιοι οδηγοί εξαιρούνται από το ΠΕΙ
Ποιοι οδηγοί εξαιρούνται από το ΠΕΙ

Σε μία απλή δήλωση μπορούν οι επαγγελματίες οδηγοί να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την απόκτηση ΠΕΙ (πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας), εφόσον, βέβαια, υπάγονται στις εξαιρέσεις που καθορίστηκαν από το νόμο 4784/21.

 

Ποιοι εξαιρούνται από το ΠΕΙ

Όπως αναφέρθηκε με το νόμο 4784/21 επήλθαν τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του π.δ. 74/2008.  Συγκεκριμένα εισάγονται νέες εξαιρέσεις αναφορικά με τη μη υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. για:

• οδηγούς οχημάτων που ανήκουν στις υπηρεσίες επείγουσας διακομιδής ασθενών

• οδηγούς οχημάτων για τα οποία απαιτείται άδεια οδήγησης κατηγορίας D ή D1 και τα οποία κινούνται χωρίς επιβάτες από προσωπικό συντήρησης προς ή από ένα κέντρο συντήρησης που βρίσκεται κοντά στην πλησιέστερη βάση συντήρησης που χρησιμοποιεί ο μεταφορέας, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν συνιστά την κύρια δραστηριότητα του οδηγού

• οδηγούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται σε μη εμπορική μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

• οδηγούς οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για εξετάσεις οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι., με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

• οδηγούς οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση συμπληρωματικής κατάρτισης για την απόκτηση άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι., κατά τη διάρκεια μαθημάτων στον χώρο εργασίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο πιστοποιημένο με Π.Ε.Ι., ή εκπαιδευτή οδηγών για την κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν

• οδηγούς οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού

• οδηγούς οχημάτων όταν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α) οι οδηγοί οχημάτων κινούνται σε αγροτικές περιοχές και εφοδιάζουν τη δική τους επιχείρηση,

β) οι οδηγοί δεν παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών και,

γ) η μεταφορά είναι περιστασιακή και δεν επηρεάζει την οδική ασφάλεια.

• οδηγούς οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από γεωργικές, δενδροκηπευτικές, δασοκομικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός εάν η οδήγηση αποτελεί μέρος της κύριας δραστηριότητας του οδηγού ή εάν η οδήγηση υπερβαίνει την απόσταση εκατό (100) χιλιομέτρων από τη βάση της επιχείρησης στην οποία ανήκει το όχημα ή η οποία ενοικιάζει ή μισθώνει με χρηματοδοτική μίσθωση το όχημα.

 

 

PreviousNext