εξουσιοδοτημένο συνεργείο

Τώρα service & ανταλλακτικά Mercedes-Benz & Setra και στον Όμιλο Παπαδάκη

03/07/2019 - 08:00

Η εταιρία MED Truck & Bus ΑΕ του Ομίλου Παπαδάκη έλαβε την έγκριση από την Daimler AG, ως εξουσιοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών Service και