ευφυείς ταχογράφοι | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ευφυείς ταχογράφοι

Οι ευφυείς ταχογράφοι θα είναι σε θέση να ορίζουν τη θέση του οχήματος η οποία πρέπει να καταγράφεται κάθε τρεις ώρες συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης.

Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές για τους ταχογράφους 2ης γενιάς

Υποχρεωτικό για τους κατασκευαστές θα είναι από 15 Ιουνίου 2019 η τοποθέτηση των ευφυών ψηφιακών ταχογράφων δεύτερης γενιάς οι οποίοι ενσωματώνουν νέα τεχνικά δεδομένα με κυριότερα τη συνδεσιμότητά τους με το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης GNSS, τη δυνατότητα επίσης επικοινωνίας και έγκα