ευφυείς ταχογράφοι

Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές για τους ταχογράφους 2ης γενιάς

Υποχρεωτικό για τους κατασκευαστές θα είναι από 15 Ιουνίου 2019 η τοποθέτηση των ευφυών ψηφιακών ταχογράφων δεύτερης γενιάς οι οποίοι ενσωματώνουν