Σφράγιση έξυπνων ψηφιακών ταχογράφων 2ης γενιάς

Τετ, 20/04/2022 - 10:16

Διευκρινίσεις για τις σφραγίσεις και την πιστοποίηση των ευφυών ταχογράφων, δηλαδή των ψηφιακών 2ης γενιάς παρέχει με εγκύκλιό του το υπ. Μεταφορών, ενημερώνοντας ότι οι σφραγίσεις των ευφυών ταχογράφων από 1η Μαρτίου 2022 γίνονται σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/799 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2016, ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους.

Οι σφραγίσεις αυτές πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16882:2016. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για αναλογικούς και ψηφιακούς (μη ευφυείς) ταχογράφους 1ης γενιάς.

Από 1η Μαρτίου 2022 χρησιμοποιούνται για τους ευφυείς ταχογράφους μόνο οι σφραγίδες που έχουν εγκριθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16882:2016 και φέρουν λογότυπο Τ. Η λίστα από πιστοποιημένους παραγωγούς σφραγίδων καθώς και η λίστα των διαπιστευμένων εργαστηρίων βρίσκεται στο Joint Research Centre (JRC) για τον ψηφιακό ταχογράφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [European Commission-link: https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_seal_manufacturer_code.php.html].

Έως και την 28η Φεβρουαρίου 2024 τα οχήματα που φέρουν ευφυή ταχογράφο και πιστοποιήθηκαν πριν την 1η Απριλίου 2022 μπορούν να φέρουν σφραγίδες με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης, οι οποίες δεν είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο ΕΝ 16882:2016 και λογότυπο Τ, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τον περιοδικό τους έλεγχο.