Τροχοί & TIR

Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές για τους ταχογράφους 2ης γενιάς

Υποχρεωτικό για τους κατασκευαστές θα είναι από 15 Ιουνίου 2019 η τοποθέτηση των ευφυών ψηφιακών ταχογράφων δεύτερης γενιάς οι οποίοι ενσωματώνουν νέα τεχνικά δεδομένα με κυριότερα τη συνδεσιμότητά
Τετάρτη 02/05/2018 - 09:57
Κοινοποίηση στα Social Media

Υποχρεωτικό για τους κατασκευαστές θα είναι από 15 Ιουνίου 2019 η τοποθέτηση των ευφυών ψηφιακών ταχογράφων δεύτερης γενιάς οι οποίοι ενσωματώνουν νέα τεχνικά δεδομένα με κυριότερα τη συνδεσιμότητά τους με το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης GNSS, τη δυνατότητα επίσης επικοινωνίας και έγκαιρου τηλεντοπισμού ενώ προαιρετική θα είναι η διεπαφή μετα σύγχρονα συστήματα μεταφορών. Αναλυτικότερα, με τον εκτελεστικό κανονισμό της ΕΕ 2018/502 της Επιτροπής τροποποιείται ο προηγμένος κανονισμός (ΕΕ 2016/799) που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους, έτσι ώστε οι ταχογράφοι οι οποίοι τοποθετούνται σε οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά από 15 Ιουνίου 2019 και μετά να είναι οι λεγόμενοι ευφυείς ταχογράφοι.

Οι ευφυείς ταχογράφοι θα είναι σε θέση να ορίζουν τη θέση του οχήματος η οποία πρέπει να καταγράφεται κάθε τρεις ώρες συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης, ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τη θέση του οχήματος να αποθηκεύονται ανά 3 ώρες, με μέτρηση που δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί εκ νέου, και να αποφεύγεται η σύγχυση με τον όρο «χρόνος συνεχούς οδήγησης», ο οποίος συνιστά μέτρηση με διαφορετική λειτουργία. Η βασική συσκευή ταχογράφου επί του αυτοκινήτου (εποχούμενη μονάδα) επιτρέπεται να απαρτίζεται από μία ή περισσότερες μονάδες κατανεμημένες εντός του οχήματος. Οι μηχανισμοί του GNSS και των Εξειδικευμένων Επικοινωνιών Μικρής Εμβέλειας (DSRC) θα μπορούν, επομένως, να τοποθετούνται μέσα ή έξω από το κύριο σώμα της εποχούμενης μονάδας. Όταν τοποθετούνται έξω από το κύριο σώμα της εποχούμενης μονάδας, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης έγκρισης τύπου για αμφότερους τους μηχανισμούς και για το κύριο σώμα της εποχούμενης μονάδας ως δομικά στοιχεία, ώστε η διαδικασία έγκρισης τύπου του ευφυούς ταχογράφου να προσαρμοσθεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της αγοράς. Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές των νέων ευφυών ταχογράφων ορίζονται και τα εξής:

n Η περίοδος ισχύος της κάρτας της επιχείρησης πρέπει να παραταθεί από δύο σε πέντε έτη, για να ευθυγραμμιστεί με την περίοδο ισχύος της κάρτας οδηγού.

n Η περιγραφή ορισμένων αστοχιών και συμβάντων, η επικύρωση των καταχωρίσεων του τόπου έναρξης και/ή λήξης της περιόδου ημερήσιας εργασίας, η επιβεβαίωση της συναίνεσης του οδηγού για τη διεπαφή του ευφυούς συστήματος μεταφορών («ITS») όσον αφορά τα δεδομένα που διαβιβάζονται από την εποχούμενη μονάδα μέσω του δικτύου του οχήματος, καθώς και άλλα τεχνικά θέματα θα πρέπει να καθοριστούν σαφέστερα και πριν την 15η Ιουνίου 2019.

n Για να εξασφαλιστεί η επικαιροποίηση της πιστοποίησης των σφραγίσεων ταχογράφου, οι σφραγίσεις θα προσαρμοστούν στο νέο πρότυπο για την ασφάλεια των μηχανικών σφραγίσεων που χρησιμοποιούνται στους ταχογράφους.

Την υποχρέωση τοποθέτησης των ευφυών ταχογράφων (2ης γενιάς) έχουν οι κατασκευαστές για τα οχήματα που θα παράγουν προκειμένου από 15 Ιουνίου 2019 να λαμβάνουν έγκριση τύπου.

Στο ίδιο τεύχος #361

PreviousNext